July 26, 2017

TEKNIK KONTRA : ANEKDOT FUDHAYL BIN `IYADH


BBB,  01` Dzulka`edah 1438H. =  25 Julai 2017M. (Selasa):
Adalah dilihat anekdot berhubung dengan watak Abu `Ali al-Fudhayl bin `Iyadh adalah banyak menggunakan teknik kontra atau bertentangan yang biasanya antara elemen baik  dan jahat atau sebaliknya yang sudah tentu bagi menghidupkan tema tidak sunyi dari menggunakan ciri kreatif dan imaginatif.
Fudhayl bin `Iyadh  sebagaimana digambarkan oleh Al-Hujwiri pada mulanya adalah seorang yang jahat. Dia merompak antara Marwi dan Baward, namun digambar kontra  pula  dari sifat perompak sebenarnya, bahawa dia tidak menyerang kafilah yang membawa perempuan, tidak juga terhadap kafilah yang membawa harta yang sedikit dan tidak juga terhadap musafir. Lantas secara kontra juga kita bertanya, lantas bagi tujuan apa Fudhayl merompak. Tiada penjelasan.
Al-Hujwiri tinggalkan persoalan secara tergantung dan segera membuat situasi kontra dengan menampilkan watak tambahan bahawa seorang pedagang mau berdagang ke Kota Marwi, dia dicadang membawa pengawal, kerana dijalan tidak selamat, kerana adanya perompak Fudhayl. Tapi saudagar pula bagai ada firasat menyatakan bahawa Fudhayl adalah seorang yang baik. Saudagar  merentas perjalanan ke Marwi dengan membawa bersamanya pembaca Al-Qur`an. Dengan membawa teknik cerita secara kebetulan, ketika pedagang tiba ke Marwi, perompak Fudhayl tiba mau merompak, secara kebetulan semasa Fudhayl mau merompak pembaca Al-Qur`an sedang membaca ayat bermaksud:
``Oleh itu pada hari ini tidak diterima penebus diri daripada kamu, dan tidak juga dari orang-orang kafir. Tempat tinggal kamu adalah neraka. Dialah sahaja Penolong kamu. Dan itulah seburuk-buruk tempat kesudahan kamu ! `` (Al-Hadid: 15).
Dikatakan apabila Fudhayl  mendengar ayat ini menggerunkan  hatinya yang menjadikan dirinya insaf dan kesal di atas kejahatan yang dilakukan selama ini. Dia tidak mau lagi menjadi merompak.
Episod yang membawa keinsafan kepada Fudhayl berkat dari mendengar Al-Qur`an adalah merupakan  klimek, atau puncak kontra yang berlaku pada diri Fudhayl. Bermaksud diri dan perangainya yang buruk berubah selepas insaf dan bertaubat dan membayar hutang-hutang mereka yang berkenaan dan berusaha untuk menjadi orang baik.
Berikut dari keinsafan itu timbul  dalam hatinya keinginan mencari dan mendalami ilmu-ilmu keislaman. Tempat bagi mencari ilmu dan mendekati diri kepada Allah tidak lain dari Makkah. Di sini beliau menuntut berbagai-bagai ilmu pengetahuan, khususnya keilmuan tasawuf dan akidah, selain dari menuntut ilmu Fudhayl juga dapat nenumpukan diri dengan beribadat di Kota Suci Makkah hingga watak dirinya berubah dan kontra sebelumnya. Di sini dia bersahabat bersama-sama kalangan shaykh-shaykh dan ulama` terkenal.
Semasa di Makkah dia didatangi Khalifah Harun al-Rashid dengan pengiringnya dengan tujuan untuk memberi bantuan kepadanya bagi melunaskan hutang-hutang, dia menolak bahkan dengan menerimanya akan membawa dirinya terseret dengan dosa yang menjerumuskan diri ke dalam nereka. Bila  diminta nasihat darinya dia menganjur khalifah supaya mencontohi perjalanan dan pemerintahan Khalifah `Umar Ibn al-`Aziz. Episod bersama Amiril Mu`mininin dihurai dengan panjang lebar dengan berbagai-bagai  nasihat yang disampaikan kepada khalifah.
Selepas lama berada di Makkah Al-Fudhayl  kembali ke Kufah dengan watak dan imej baru sebagai Shaykh Sufi, kontra dengan wataknya yang dahulu yang kini telah dilupai orang. Bahkan di Kufah dikatakan dia bersahabat dengan Imam Abu Hanifah Nu`man ulama` yang mempelopori madzhab Hanafi. Kehidupan di Kufah ditumpukan kepada kehidupan sufi.
Mesej yang dapat dihayati dari anekdot yang disampaikan oleh Al-Hujwiri antaranya ialah:
Bahawa seorang yang  jahat boleh berubah menjadi baik hasil dari sentuhan yang menginsafkan, sebab itu  jangan dihina dan segera menilai dan menghukum seseorang dengan kesilapan yang dilakukan. Keadaan sebaliknya mungkin berlaku seorang yang baik juga mungkin menjadi sebaliknya dengan sebab-sebab tertentu yang menjadikannya jahat. Sebab itu dalam usaha diri untuk menjadi baik perlu berdo`a kepada Tuhan agar diri mendapat Hidayah daripada  Allah.
Al-Hujwiri  meletakkan Al-Qur`an sebagai kitab hidayah yang menginsafkan Fudhayl bin `Iyadh. Al-Qur`an  sebenarnya berterusan sebagai sumber hidayah dan pertunjukan, bahkan sumber ilmu yang dapat dihayati oleh semua pihak.
Watak Fudhayl bin `Iyadh diangkat oleh Al-Hujwiri ke tahap begitu tinggi, hingga menimbulkan pertanyaan dari segi realiti hingga dibariskan dengan seperti `ulama` Abu Hanifah Nu`man.
Al-Hujwiri juga menampilkan watak  watak ideal, iaitu Abu Hanifah dari segi kealiman –pemimpin madzhab Hanafi. Al-Hujwiri juga menampilkan watak pemerintah yang ideal, iaitu sepeti Khalifah `Umar Ibn al-`Aziz yang terkenal adil dan menjadi contoh dari segi pemerintahan. Begitu juga digambarkan tentang Khalifah Harun al-Rashid seorang khalifah terkenal pada zaman kerajaan `Abbasiah. Beliau mencintai ilmu dan memanggil ulama mengajar dan berbincang soal-soal keilmuan di istana. Khalifah Harun al-Rashid juga digambarkan sebagai seorang dermawan yang bila ke Makkah khalifah memerintah aga  dicari fakir-miskin dan mereka yang berhutang untuk dibebaskan hutang – termasuklah Al-Fudhayl bin `Iyadh.
Al-Hujwiri menampilkan falsafah  pemikiran Al-Fudhail, bahawa,
 ``Hidup di dunia adalah sebagai berada  di rumah sakit pesakit-pesakit jiwa.``
Dalam erti kata yang lain semua penghuninya bermasalah seperti jahil,  gila harta, gila pangkat, gila  penyakit, mendepani penipuan dari pihak-pihak tertentu dan sebagainya yang menyebabkan manusia tidak tenteram dan sakit jiwa. Tiap kita sebenarnya mencari penawar bagi masalah yang dihadapi. Bagi sufi ialah menjalani kehidupan keagamaan dan kesufian yang dapat menghendar diri dari kegilaan  yang tidak mengenal kebaikan, kebajikan dan kemanusiaan.

Sekian.

July 25, 2017

`ABDULLAH BIN AL-MUBARAK AL-MARWAZI SUFI DAN PENGARANG KITAB TASAWUF TERAWAL


BBB, 30 Syawal 1438H. = 24 Julai 20`17M. (Isnin):
`Abdullah al-Mubarak (m. 181H.) adalah penghasil kitab tasawuf terawal. Kitab berkenaan ialah Kitab al-Zuhdi wa al-Raqa`iq (Kitab Kezuhudan Dan Kehalusan Ciri-cirinya). Sebagaimana pernah dibincangkan pada peringkat awal bahawa gaya karangan kitab ini adalah menurut format dan gaya Hadith. Bermaksud,  `Abdullah al-Mubarak   adalah meriwayat secara bersanad dengan matan adalah apa yang diungkapkan oleh Rasulullah atau tokoh-tokoh lain termasuk  `Abdullah al-Mubarak.
Al-Hujwiri mengambil `Abdullah al-Mubarak sebagai salah seorang tokoh sufi selepas kalangan tabi`in. Namun pembicaraan Al-Hujwiri terhadap `Abdullah al-Mubarak dikreatif, diimaginasikan, bahkan dilegendakan.
Kononnya faktor yang membawakan `Abdullah al-Mubarak bertaubat dan menjadi zuhud kononnya dia mencintai seorang gadis. Pada suatu malam purnama di musim dingin dia berdiri di luar rumah gadis berkenaan dan memandang gadis berkenaan yang juga memandnagnya dari bahagian atas rumahnya. Keasyikan mereka berdua berterusan sehingga terdengar bang subuh, si lelaki (`Abdullah) menyangka ianya baru merupakan bang maghrib. Dia terkejut oleh kesiangan dan baru menyedari bang tadi ialah bang subuh. Dia merasa malu kepada dirinya dan jamaah dan merasa gelisah dalam masa menunaikan solat subuh berjamaah. Hati kecilnya menempelak dirinya, bahawa semalam-malaman memerhati gadis tidak dirasanya jemu dan dirasa waktu begitu pendek, sedangkan  bersolat subuh dirasakan imam begitu panjang membaca surah, bagaikan tidak tahan dia menunggu untuk berakhirnya solat.
Peristiwa berkenaan menginsafkan dirinya dan dia bertaubat dan mulai dari masa itu ia tumpukan kepada beribadat dan menghadiri kumpulan-kumpulan sufi, sehingga dia dianggap sebagai shaykh atau ketua shaykh sufi pada zamannya.
Watak `Abdullah juga dilegendakan, bahawa pada suatu hari dia tertidur di dalam kebun  di belakang rumahnya. Ibunya yang mencari dan mendapati dia tertidur di umbi sebuah pokok, dia  terkejut melihat ular besar yang mengelilingi `Abdullah al-Mubarak, menjaganya dari digigit oleh serangga  dan binatang-binatang berbisa. Ular menghembus-hembus bisanya keliling `Abdullah agar serangga-serangga tidak mendekatinya. Cerita ini dan cerita di atas tentulah untuk mengangkat martabat `Abdullah dengan keanihan cerita-cerita  berkenaan. Ianya mungkin benar, tetapi sukar untuk menerimanya secara rasional, tetapi kiranya ianya merupakan dari elemen  kreatif dan imaginatif dan tidak benar, maka lebih baik ianya ditiadakan, kerana ianya bukan untuk menaikkannya sebaliknya merendahkannya dengan sesuatu yang tidak benar.
`Abdullah yang asalnya tinggal di Marwi itu, kemudiannya berpindah dan menetap di Baghdad dan kemudian berpindah ke Makkah dan akhirnya kembali ke Marwi. Di marwi dia disambut baik oleh penduduknya dan diberi kedudukan istimewa dari segi keilmuan sehingga diberi kedudukan khusus (kursi) di dalam bidang kerohanian – bukan atas kehendak `Abdullah al-Mubarak.
Di Marwi  yang pada ketika pulangnya , masyarakat dikatakan berpecah antara yang mendukung Hadith dan antara yang mendukung fikiran bebas (Qadariyyah –Mu`tazilah), dikatakan dia berjaya menyatukan kedua pihak kepada pandangan yang sederhana yang tidak bercanggah dengan Kitab dan Sunnah.
Dikatakan bahawa `Abdullah ditanya, ``Bagaimana jalan bagi mengenali Tuhan. Dia menjawab``
``Jika engkau kenal Tuhan dengan sendirinya engkau mengenal jalannya. Tanpa ada jalan sebelumnya engkau tidak sampai kepada pengenalan.
Katanya, ``Kaum sufi, khususnya kalangan walinya tidak tenang kalbunya. Di dunia kerana dia terus kepada tumpuan perjalanan mencari, sedang di akhirat,  terus dalam cinta dan kerinduan.``
Di dalam kitab Al-Zuhd wa al-Raqa`iq (lebih 600hlm.)yang dikarang gaya Hadith,  `Abdullah menjadi perawi di dalam sanad, atau beliau sendiri mengeluarkan pendapat.
Misalnya , ``Bercakap kepada kami `Abdullah al-Mubarak dan al-Fadhl  bin Musa. Keduanya berkata mengkhabarkan kami `Abdullah bin Sa`id bin Abi Hind daripada bapanya daripada Ibn `Abbas  r.`anhuma berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Dia nikmat yang selalu tidak disedari manusia, iaitu, kesihatan dan masa lapang.``
Sebagai contoh, peringatan ketika hampir mati:
Mengkhabarkan kamu Abu `Umar bin Hayawiyyah dan Abu Bakar al-Warraq keduanya berkata, mengkhabarkan kami Yahya, katanya, bercakap kepada kami al-Husain berkata, bercakap kepada kami Ibn al-Mubarak, berkata mengkhabarkan kami Sufyan berkata, berkata `Abdullah bin `Abbas:
``Apabila engkau melihat seorang lelaki hampir mati, gembirakannyalah untuk menemui Tuhannya, iaitu bertujuan elok sangka, kiranyaia masih hidup takutkannyalah akan Allah `azza wa Jalla.``
Dan tentang tawakkal dan tawadhu`:
``Mengkhabarkan kamu oleh Abu `Umar bin Hawawiyyah dan Abu Bakar al-Warraq, keduanya berkata, mengkhabarkan kami Yahya berkata, bercakap kepada kami al-Husain berkata,mengkhabarkan kami Ibn al-Mubarak, berkata  mengkhabarkan kami Habwah bin Shurayh berkata, mengkhabarkan kami Abu Hani` al-Khaulani, bahawa `Umar bin Malik bercakap kepadanya, bahawasanya dia mendengar Fadhalah bin `Ubaid berkata, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud:
Berbahagialah (T*uba) siapa yang diberi pertunjuk dengan Islam dan hidupnya berkecukupan dan dia bersifat qana `ah.``
Demikian ketokohan Ibn al-Mubarak secara kreatif dan intuitif dan realiti. Walau apapun  `Abdullah al-Mubarak  dari kalangan sufi terawal dan menjadi perawi di dalam  sanad-sanad bagi banyak Hadith. Banyak pegajaran dari tokoh ini untuk diteladani.

Sekian.

July 24, 2017

ABU HANIFAH NU`MAN TOLAK DARI MENJADI KADHI


BBB,  29 Syawal 14338H. =  23 Julai 2017M. (Ahad):

Abu Hanifah Nu`man (L. 81H./700M.) adalah terkenal sebagai pengasas Madzhab Hanafi sebagaimana Imam Maliki, Shafie dan Hanbali pengasas madzhab-madzhab. Dia terkenal di dalam bidang akidah dan fiqh dan menghasilkan karangan bagi kedua-dua bidang itu, iaitu al-Fiqh al-Akbar (`aqidah) dan al-Fiqh al-Asghar (fiqh).  Dia jarang dikaitkan dengan bidang tasawuf sebagaimana dikaitkan Ahmad bin Hanbal dengan bidang tasawuf, lantaran beliau menghasilkan  Kitab al-Zuhd  dan Kitab al-Wara`. Namun Al-Hujwiri nampaknya memasukkan beliau sebagai salah seorang tokoh di dalam bidang tasawuf.
Ini dikaitkan beliau sebagai seorang yang wara` dan tidak mau melakukan perkara-perkara yang melibatkan dosa. Al-Hujwiri menyifatkannya sebagai  `Imam bagi segala imam.`` Bahkan dia disifatkan sebagai shaykh di dalam bidang tasawuf.
Abu Hanifah bertekad untuk mengasingkan diri dari pegawai, penguasa dan kebesaran manusia. Dia mau mencontohi seperti Ibrahim bin Adham, Fudhail bin `Iyadh, Da`wud al-Ta`i dan Bishr al-Hafi.
Secara kebetulan sedang Abu Hanifah bersedia untuk pengasingan, dia dianggap orang yang berkelayakan menjadi kadhi. Beliau telah dipanggil oleh Khalifah Mansur zaman kerajaan Umawiyyah untuk memenuhi  jawatan kadhi pada zaman khalifah tersebut.  Bagi mengisi kekosongan jawatan lagi beberapa orang berkelayakan turut dipanggil oleh khalifah bagi perbincangan. Mereka yang dipanggil ialah Abu Hanifah Nu`man, Sufyan Thauri, Mis`ar bin Kidam dan Shurayh.
Berhubung dengan jawatan kadhi atau hakim ini adalah diketahui umum tentang peringatan Rasulullah, bahawa tiap tiga kadhi, maka dua daipadanya masuk neraka. Hanya seorang sahaja masuk syurga. Ingatan ini menjadikan para `ulama` mau menjauhi daripada menjabat jabatan berkenaan.
Keadaan ini berlaku kepada Abu Hanifah, Sufyan al-Thauri, Mis`ar dan Shurayh, namun oleh kerana panggilan Sultan Mansur mereka terpaksa pergi. Namun dikatakan Sufyan al-Thauri bertindak melarikan diri dengan bersembunyi dan menaiki kapal yang membawanya keluar dan terlepas dari arahan menjadi kadhi. Adapun Mi`sar bertindak bercakap meracau semasa di hadapan Sultan dan dia dianggap gila dan kerana dianggap gila, maka dia didapati tidak layak menyandang jawatan berkenaan. Abu Hanifah yang sama hadir mengadap Sultan Mansur, beliau  diminta oleh Sultan menjadi Kadhi. Abu Hanifah menolak dari menerimanya dengan alasan beliau bukan dari turunan `Arab (Kerajaan Umawiyyah ta`assub `Arab). Sultan menjawab bahawa,
``Tidak ada perbezaan antara `Arab dan bukan `Arab, dan engkau seorang `alim dan terkenal pada zaman ini.``
Kata Abu Hanifah, ``Saya bercakap benar, bahawa saya tidak layak dengan jawatan tinggi seperti itu dan jika saya terima saya membohongi diri saya sendiri. Orang bohong adalah tidak layak memegang jawatan kadhi itu.``
Dengan hujah itu dia terlepas dari menjawat jawatan kadhi. Maka yang tinggal ialah Shurayh, dia diminta menjawat jawatan kadhi dan dia terpaksa menerima jawatan tersebut.
Menurut Al-Hujwiri, selepas Shurayh menerima jawatan berkenaan, maka Abu Hanifah tidak pernah bercakap lagi dengan Shurayh sebagai protes terhadapnya kerana menerima jawatan tersebut.
Moral dari perwatakan Abu Hanifah, bahawa dia amat prehatin terhadap  perkara yang menjerumuskannya kepada perkara-perkara yang melibatkan hukuman, khususnya kiranya berlaku ketidakadilan atau tersalah dari segi hukum, sebab  itu dia bertindak menjauhi dari menerima jawatan kadhi, bahkan menolak dari menerimanya, lidak mau terlibat dengan dosa.
Kita telah membicarakan pada peringkat awal, bahawa Abu Hanifah lebih terkenal dari segi keilmuan, ialah di dalam bidang fiqh dan akidah. Sebagai seorang yang mendalam di dalam bidang fiqh, dia tahu berhubung dengan hukum-hukum seperti halal dan haram, perkara yang memberi pahala  dan perkara yang dosa, sudah tentulah watak sedemikian adalah berwatak baik, apa lagi dia alim di dalam bidang akidah. Kekukuhan akidah dan amalan yang betul dari segi syara` meletakkan Abu Hanifah sebagai seorang yang benar-benar mengamalkan suruhan Islam. Sebenarnya jiwa dan peribadi yang ada padanya lebih dari jiwa kesufian, lantaran itu beliau adalah juga berjiwa sufi, bahkan seorang sufi, walaupun tidak tidak dipanggil  sufi.
Dengan hujah di atas kita menyetujui dengan tindakan Al-Hujwiri mengkategorikan beliau sebagai seorang sufi.
Berhubung dengan  ketakutan `ulama` dari menjawat kadhi atau jawatan hakim, mencerminkan bahawa menjadi kadhi atau hakim adalah tanggungjawab yang besar bagi mempastikan bahawa keadilan perlu dijaga dan mereka yang bertanggungjawab di dalam mengeluarkan hukum perlu alim, prehatin dan penuh bertanggungjawab di dalam mengadili pembicaraan dan di dalam mengeluarkan hukum. Peringatan ini adalah menjadi panduan bagi bidang kehakiman dan mereka yang bertanggungjawab di dalam bidang kehakiman agar mempastikan berjalan dengan teratur, baik dan adil.
Dengan keperihatin yang diberi, maka adalah diharap jawatan kadhi atau hakim adalah jawatan yang dipandang tinggi, dihormati dan diyakini.
Sesungguh Allah menyuruh melaksanakan keadilan dan keihsanan.

Sekian.

July 23, 2017

AYAT-AYAT ALLAH ADA PADA SETIAP SESUATU: MUHAMMAD BIN WASI`


BBB, 28 Syawal 1438H. = 22 Julai 2017M. (Sabtu):
``Aku tidak pernah melihat sesuatu tanpa melihat Tuhan di dalamnya.``
Itulah significant yang mau ditonjolkan oleh Al-Hujwiri tentang tokoh Muhammad bin Wasi` ini yang dikatakan sempat bergaul dengan para tabi`in. Ungkapan ini sebenarnya bukan satu keluarbiasaan  lantaran ianya hakikat dan diucap oleh banyak pihak, khususnya dari kalangan sufi. Bahkan terdapat di dalam Al-Qur`an  ayat seperti  bermaksud:
``Sesungguhnya di langit dan bumi ayat-ayat bagi orang mu`minin.`` (Al-Jathiah: 3).
Dan  banyak lagi  `ayat`` di dalam Al-Qur`an.
Cuma ungkapan Muhammad bin Wasi`  lebih kepada mesra cinta, diibaratkan kepada sang kekasih yang mencintai yang dikasihi, maka apa yang dilihat  tiada yang lain dari yang dikasihi. Bahkan lebih dari itu terhapus yang lain dari kelihatan dan yang dilihat hanya yang dikasihi – dimaksudkan Tuhan. Yang dilihat adalah satu yang dikasihi.
Tentang persoalan ini banyak kalangan sufi mengungkapkan kata-kata:
Bahawa ditanya Al-Junayd tentang tauhid khas, katanya,
``Bahawa hamba adalah bayangan berdepan Allah  yang kelihatan bahawa berlaku padanya larian tadbirNya, padanya larian hukum qudratNya di dalam kancah lautan tauhidNya dengan fana dirinya dan hilang dakwaan perbuatan. Berdiri haqq Ta`ala padanya.
Ungkapan yang hampir sama tentang tauhid khas, diungkapkan oleh Yusof bin al-Husain,   bahawa adalah hamba dengan sirr, wajdan hatinya adalah berdiri di hadapan Allah `Azza wa Jalla,, berlari di atasnya larian tadbirNya dan hukum-hukum qudratNya di dalam lautan tauhidnya dengan fana` daripada dirinya dan hilang dirinya dengan berdirinya yang haqq.
Berkata Sahl bin `Abdullah tentang cinta, iaitu mewafakat hati dengan Allah.
Berkata Abu Ya`kub al-Sausi, tidak sah cinta sehingga keluar yang bercinta dan melihat hanya yang dicinta.``
Dan disoal Al-Junayd tentang cinta, maka katanya, ``Masuk kepada sifat-sifat yang dikasihi.``
Jelaslah isu cinta diungkapan oleh tokoh-tokoh sufi di atas, namun bukan dari ungkapan bahasa biasa, tetapi adalah pancaran mesra dan kasih cinta, dan bahasanya bersifat intutif dan wajdan. Demikianlah dengan ungkapan Muhammad bin Wasi`.
Namun perlu dingat dengan ungkapan yang bersifat intutif dan wajdan ini tidak bersifat direct dan nyata, bahkan tidak berlaku di dalam situasi nyata dan real. Inya bersifat pengluahan rasa dan jiwa. Sesungguhnya dari segi realiti tidak berlaku kedekatan fizikal dan tidak mungkin berlaku penyatuan antara Yang Abadi dan hamba. Sesungguhnya Allah dengan sifat-sifat Allah dan hmba dengan sifat hambanya. Peningkatan kerohanian adalah peningkatan kebersihan dari segi lahiri dan maknawi yang mencerahkan kemesraan dan kecintaan secara maknawi dan rohani dan bukan penyatuan sebenarnya (lahiri). . Ianya dipengaruhi elemen imaginasi dan intutif.
Sebab itu pendekatan cinta tidak boleh lari dan terlepas dari pendekatan rasional akal. Sementara kita memahami pendekatan cinta adalah pendekatan rasa dan rohani yang meningkat dari segi intuitif dan wajdan, maka ianya tidak terkeluar dari pendekatan minda yang rasional. Dalam maksud mendekati ketuhanan tidak boleh lari dari pendekatan akidah tauhid yang elemen-elemennya adalah di dalam Al-Qur`an dan diolah kepada pendekatan sebagaimana dilakukan oleh pendekatan sunni. Bahawa Allah adalah Dzat yang wujud yang berlainan dari alam, bahawa dia bersifat dengan sifat-sifat sempurna dan bersifat dengan sifat-sifat wajib wajib, bersifat harus dan juga tidak bersifat dengan sifat-sifat yang mustahil. Bahawa Allah adalah Tunggal sedia dan kekal dan tidak sama dengan makhluk yang bersifat baharu dan binasa.
Biarpun tiap bidang ilmu ada definisi, ruanglingkup  dan penghuraian-penghuraian yang lebih luas, namun jika  ungkapan yang bersifat intuitif dan wajdan  melanggar aspek-aspek akidah dan nembawa kepada  kekeliruan, bahkan penyelewengan maka perlu dielakkan dari pertentangan  yang seharusnya bersifat harmoni  sebagaimana kata Imam Malik:
``Siapa bertasawuf dan tidak berfiqah boleh membawa kepada zindiq,
Siapa berfiqah dan tidak bertasawuf boleh membawa kepada fasiq
Dan siapa yang menghimpun antara keduanya dia mencapai tahqiq. ( Iqaz* al-Himam, tt: 5).
Di dalam hal ini tasawuf yang bersifat intuitif hati dan rohani juga mesra dan cinta, kadang-kadang boleh keluar daripadanya ungkapan-ungkapan yang luar biasa seperti bersifat cinta  perlu dikawal dari dalam oleh pengungkap-pegungkapnya agar tidak bercanggah terutama dari segi akidah dan dia perlu dikawal dari segi luaran, iaitu dari segi aturan dan keilmuan akidah itu sendiri.  Dengan pembetulan dari segi tasawuf dan akidah, maka praktif  dari sgi fiqh dan amalan ibadat berlaku secara licin.
Di dalam hal ini kedudukan rasional minda atau akal adalah berada pada peringkat atas. Ini bermakna akidah berada pada puncak mengawal dari segi dalaman seperti tasawuf dan juga amalan  ibadat. Penghimpunan antara keduanya, fiqh an tasawuf di bawah kawalan aqidah sebagaimana kata Imam Malik, nescaya mencapai tahqiq.
Sesungguhnya ada kewajaran pengungkapkan tentang ketuhanan secara intuitif dan wajdan, namun perlu pada kawalan agar tiak berlaku penyelewengan, terutama dari segi akidah.

Sekian.

July 22, 2017

WATAK ABU HAZIM AL-MADANI : PENDAPATNYA DIPERSOALKAN:

BBB,  27 Syawal 1438H. =  21`Julai 2017M. (Juma`at):
Anekdot mengenai Abu Hazim Al-Madani adalah antara yang teringkas dari 54 anekdot mengenai sufi-sufi selepas tabi`in. Persoalan berhubung dengannya.
1)      Dia disifatkan seorang yang benar-benar faqir dan mampu menyekat kemahuan nafsunya.
2)      Amir bin `Uthman al-Makki meriwayatkan  bahawa satu hari watak ditanya apa yang dimilikinya, dia menjawab `Keredhaan dari Tuhan dan kemerdekaan dari manusia.``
3)      Seorang shaykh pergi menemuinya, dia sedang tidur, apabila ia terjaga dari tidurnya dia menyatakan bahawa dia bermimpi menemui Rasulullah yang  menurutnya Baginda berpesan, ``Lebih baik memenuhi tugas terhadap ibu daripada melakukan ziarah haji !``
Apa yang dikaitkan dengan watak ini, Abu Hazim al-Madani, iaitu tokoh yang kurang dikenali dan tidak kedapatan di dalam Al-Qushairy  dan beberapa kitab tasawuf yang lain.
Persoalan faqr adalah merupakan maqam yang terkenal di dalam skema tasawuf. Faqr selalu dikelirukan, bahawa faqr diberi etri faqir, iaitu lebih rendah dari miskin. Ukuran dinilai dari segi material, pada hal faqr ialah situasi jiwa dalam hubungan dengan Allah. Faqir dalam erti biasa, ialah seorang yang amat berhajat pertolongan., khususnya material dari orang atau dari sebarang pihak. Sedangkan maksud faqir ialah orang yang teguh jiwa dalam hubungan dengan Allah dan tidak berharap kepada manusia, bahkan dia menyembunyikan diri dari menampakkan dia memerlukan sebarang pertolongan dari manusia.
Firman Allah bermaksud:
``Bagi fuqara` yang menumpukan diri pada jalan Allah yang tidak berupaya mengembara di muka bumi, dijangka oleh orang yang jahil, mereka itu kaya kerana sifat iffah mereka, kerana mereka menahan diri dari meminta-minta, engkau kenal mereka dengan sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta dari orang ramai dengan mendesak-desak. Ketahuilah apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya.`` (Al-Baqarah:  273).
Dalam erti bahawa ciri kefaqiran dari segi material diterima sebagai ciri kesufian, tetapi tidak bererti yang berada tidak berhak dari segi pencapaian jiwa kefaqiran –  maksud mendekati diri kepada Allah. Bahkan dari satu segi yang berada dari segi material mempunyai peluang lebih  bagi melakukan kebajikan kepada diri dan masyarakat dalam hubungannya dengan Allah.
Persoalan yang kedua yang diberi pendapat oleh Abu Hazim, iaitu usaha mendapat keredhaan daripada Allah. Ini adalah menjadi prinsip yang bukan saja dipegang oleh Abu Hazim, tetapi adalah menjadi pegangan dan harapan bagi setiap orang Islam, bahawa segala amalan yang dilakukan oleh setiap orang Islam ialah untuk mendapat keredhaan daripada Allah, kerana tidak ada gunanya amalan yang banyak, jika tidak mendapat keredhaan dari Allah dan bagi mendapat keredhaan dari Allah ada keperluan dan syarat-syaratnya. Antaranya konsep bersih yang ditekankan dalam tasawuf itu sendiri. Bersih melibatkan aspek  dalaman dan luaran.
Adapun yang bersifat dalaman adalah yang melibatkan hati dan rohani, bahawa hendaklah  bersih dari segi niat. Untuk bersih dari segi niat semestinya segala yang berkait dengan persediaan dan pembinaan hati-rohani juga perlu bersih. Misalnya berkait dengan pembersihan dari segi akidah. Niat amat penting dan perlu ikhlas, ianya menjadi asas bagi sesuatu yag hendak dilakukan, maka kiranya niat tidak betul dan tidak ikhlas, maka tujuan dan hasilnya juga tidak betul.
Adapun keperluan dari segi lahir bagi mendapat keredhaan daripada Allah, antaranya rezeki yang dicari untuk kehidupan dan makan minum hendaklah secara halal. Jika perkara yang tidak halal bagi menjadi sumber makan minum dan apa yang dibelanjakan kepada keluarga  dan kehidupan adalah menjadi halangan untuk diterima Tuhan. Bagaimana untuk diterima Allah, sedangkan do`a yang memakan perkara yang haram tidak diterima Allah, bahkan amal ibadatnya mungkin tidak diterima Allah. Sesungguhnya untuk mendapat keredhaan Allah perlu melalui cara yang bersih, tanpa kebersihan menyukarkan diri dari mendapat keredhaan Ilahi. Sesungguhnya pergantungan kepada Allah memerdekakan seseorang dari mengharap dan menggantungkan keperluan kepada manusia. Ini sendiri membawa maksud kepada kefaqiran, iaitu menggantungkan harap hanya kepada Allah dan membebaskan diri dari manusia.
Berhubung dengan perkara ketiga sebagai pendapat Abu Hazim adalah kotroversi dan dapat dipersoalkan. Persoalan Abu Hazim menemui Rasulullah s.a.w. di dalam mimpi, mungkin benar berlaku, kerana syaitan tidak dapat menipu berwatak Rasulullah, tetapi apakah konsep mimpinya bertepatan ?   Pernyataan Abu Hazim yang menisbahkan kepada Rasulullah yang bermaksud lebih baik menjaga ibu yang tua daripada melakukan kewajipan haji boleh dipersoalkan. Ini mungkin dikaitakn dengan cerita `Uwais al-Qarni yang tidak bersama jamaah kerana menjaga ibunya dan dia dikatakan dapat memberi syafaat padahari kiamat. Persoalan `Uwais, hanya tidak dapat berjamaah dari segi solat. Adapun persoalan haji adalah merupakan kewajipan dan menjadi salah satu rukun Islam. Kekecualian mungkin boleh berlaku, jika dalam keadaan terdesak, tetapi untuk menjaga ibu, jika berpeluang menunaikan haji ada berbagai cara. Misalnya mendapat pertolongan dari adik beradik dan keluarga yang lain semasa menunaikan haji. Kenyataan Abu Hazim mengenai lebih baik menjaga ibu daripada menunaikan haji dapat diperdebatkan, kerana ia (kenyataan Abu Hazim) bercanggah dari kewajipan menuaikan haji.Lantaran itu kenyataan Abu Hazim yang seolah-olah sebagai fatwa dapat dipersoalkan.

Sekian

July 21, 2017

KEANIHAN DALAM ANEKDOT : PERANAN ESTETIKA


BBB, 26 Syawal 1438H. = 20 Julai 2017M. (Khamis):
Watak Sufi:  Abu Halim Habib bin Salim al-Rayy
Membaca  anekdot-anekdot sufi yang sering membawa keanihan-keanihan dalam cerita menimbulkan pertanyaan, apakah pengkarya – termasuk Al-Hujwiri mementingkan kreativiti (sebagai cerita)  atau fakta dengan keinginan menyampai mesej kesufian ? Apakah konsep kebenaran yang dipakai, kebenaran dari segi fakta dan kebenaran dari segi berimaginasi ?
Kalau dilihat pada cerita, tidak semua fakta dapat diterima dari segi realiti. Di dalam hal ini pengarang atau penggubah melompat kepada alam imaginasi dan menggunakan kemampuan kreativiti di dalam cerita bagi meningkatkan elemen estetika yang dapat memberi kesan maksimum dari segi estetika dan di dalamnya disampaikan mesej yang bertujuan yang selari dengan nilai dan tuntutan agama.
Sebagai contoh anekdot berhubung dengan watak Abu Halim Habib bin Sulaiman al-Rayy. Tokoh ini tidak begitu terkenal dan tidak terdapat di alam Al-Risalat al-Qushairiyyat dan tidak juga di dalam beberapa kitab tasawuf yang lain.
Abu Halim berwatak di dalam anekdot sebagai pengembala biri-biri yang tinggal di pinggir sungai Furat di Iraq. Pencerita yang menziarah Abu Halim yang sedang solat berdepan dengan keanihan dan di luar dari kebiasaan, bahawa kumpulan biri-biri yang makan di pinggir sungai Furat itu dijaga atau digembala oleh serigala. Keanihan bahawa pada kebiasaan serigala bila berdepan biri-biri, maka biri-biri akan menjadi mangsa serigala, sedang di sini serigala menjadi gembala.
Sebelumnya pencerita menyebut tentang pendirian watak, bahawa berdasarkan Hadith Nabi,, `Niat baik lebih baik dari tindakan.`` dan baginya:
``Jalan agama adalah menarik diri dari dunia``
Pegangan, sifat warak, niat baik dan zuhudnya (menarik diri dari dunia) meyebabkan dia diberi Allah ciri kewalian, sehingga serigala bertukar tabiat dari sifat agresif – menangkap dan membunuh habuan, bertukar menjadi baik dan menjadi sebagai pengembala.
Bila ditanya, Bagaimana boleh serigala baik dengan biri-biri ?``
Abu Halim menjawab,  ``Kerana  pengembala (termasuk Abu Halim) adalah selaras dengan kehendak Tuhan.``
Ianya boleh bermaksud, kepatuhan hamba, menyebabkan Allah mengurniakan keanihan dan ciri kewalian kepadanya, juga bermaksud, bahawa,
``Apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah terjadi. Apa yang berlaku pada hamba, termasuk keanihan-keanihan yang terjadi adalah dari kemahuan Tuhan yang tidak mampu diatasi manusia.
Dalam pertemuan  pencerita  dengan Abu Halim, maka pencerita diraikan  dengan minuman,
Satu keanihan lagi terserlah dikatakan , bahawa sebuah dulang kecil mempunyai kaki (seperti baki, boko dan sebagainya) , dihidangkan kepada tamu yang datang bertanya itu.
Tatkala dulang kecil berkaki itu diletak di atas permukaan batu, maka dari kaki-kaki dulang kecil itu terpancut dan keluar air melalui kaki-kaki dulang kecil berkenaan.
Bila ditanya, bagaimana boleh air mengalir keluar dari batu di bawah kaki dulang kecil itu ?``
Dia menjawab, ``Dengan mematuhi apa yang disampaikan melalui Nabi Muhammad.``
Peristiwa seperti ini dikaitkan dengan mu`jizah Nabi Musa yang dapat mengeluarkan  susu dan madu dari batu-batu untuk mereka bersamanya minum, awalaupun setengah dari umatnya ingkar dan tidak mengikutnya.
Bila ditanya, kenapa tidak keluar dari kaki dulang susu dan madu sebagaimana peristiwa dengan Nabi Musa,  Abu Halim berkata,
``Jangan  jadi hati yang keranjang, tidak bersyukur dan sentiasa tamak.``
 Sebenarnya jika dari awal ada sifat tamak dari kemahuan, nescaya tidak akan berlaku sebarang keanihan!
Patuhi dan selarilah kehendak diri dengan kehendak Tuhan !
Cerita dan teknik dalam anekdot adalah mudah. Yang menghidupkan cerita adalah keanihan-keanihan. Watak utama ialah Abu Halim dan pengunjung.
Dari perbincagan di atas dapat diambil kesimpulan bahaw,
·         Niat adalah penting, ianya menjadi syarat bagi setiap amalan. Tanpa niat tidak sah amalan. Niat yang baik menghasilkan sesuatu yang baik. Dengan niat yang baik, sekiranya belum sempat dilakukan, ianya dikira mendapat pahala.
·         Jalan agama jalan lurus yang tidak sepatutnya dilencong oleh keduniaan.
·         Hamba hendaklah taat kepada Allah dan menmgikut apa yang dibawa oleh Rasul s.a.w.
·         Kejujuran  menjadi nilai penting, khususnya dalam kerohanian.
·         Keanihan bukan dipohon untuk mendapatnya.
·         Allah berkuasa memberi keajaiban kepada siapa yang dikehendakinya.
·         Jika jiwa dari awal dipengaruhi nafsu dan tamak, dari awal tidak layak menerima kurnia.
·         Elemen estetika diterima sebagai elemen menyampaikan perutusan (yang baik).
·         Imaginasi yang baik turut sama mewarnai estetika.
·         Seni alami dan seni rohani meningkatkan daya estetika.

Sekian.

July 20, 2017

FOKUS KEPADA HASAN BASRI: ANEKDOT TENTANG MALIK BIN DINAR


Bbb, 18 Syawal 1438H. = 1`2 Julai 2017M. (Rabu):
Anekdot kedua ialah tentang watak Malik bin Dinar, juga tokoh sufi. Sebagaimana Habib al-`Ajam mengaitkan cerita dengan Hasan Basri, demikian juga dengan anekdot Malik bin Dinar. Sebenarnya kedua-dua watak ini dicerita ialah memfokoskan  kepada sufi Hasan Basri. Tokoh Hasan Basri adalah sufi yang besar yang didukung oleh shaykh-shaykh sufi. Dia adalah lambang kesufian. Jalan cerita mengenai dirinya adalah suci dan murni, dia dikatakan berketurunan sesusuan dengan Rasulullah s.a.w. Ummu Aiman adalah pengasuh kepada Nabi Muhammad semasa dari dilahirkan. Apabila `Abdullah bapa Nabi Muhammad meninggal dia makin rapat mengasuh anak yatim ini. Apabila Aminah bersama dengan Nabi Muhammad ke Madinah bagi menziarahi kubur bapa Nabi Muhammad, Aminah meninggal di Abwa` di Madinah, dikebumikan  tidak jauh dari kubur `Abdullah. Aimanlah yang terus mengasuh Nabi Muhammad, sehinggalah dia  remaja.  Ummu Aiman dimerdekakan dan dia berkahwin dengan seorang penduduk Madinah yang bernama `Ubaid dan tinggal di Makkah. Daripada perkahwinan Ummu  Aiman dia mendapat seorang anak bernama Aiman yang ibunya digelarkan Ummu Aiman. Hasan Basri adalah dari turunan yang menjadi susuan kepada Rasulullah dan diakui Rasulullah sebagai saudaranya turun kepada Hasan Basri.
Ada kesamaan antara Hasan Basri yang berketurunan hamba pengasuh  bagi Rasulullah yang berkat dan menjadi orang alim dan sufi, manakala Malik bin Dinar, bahawa dia juga adalah  seorang hamba. Malik dilahirkan sebelum ayahnya dimerdekakan. Sebagaimana Habib al-`Ajam pada mulanya  hidup berpoya-poya pada zaman muda, demikianlah dengan Malik. Dikatakan pada malam dia berpoya-poya dengan alat bunyian gambus kecapi, pada malamnya  dia bermimpi yang dia ditanya tentang berpoya dan tenggelam dalam  perbuatan maksiat. Mimpi itu membawa keinsafan kepadanya yang membawa beliau menemui Hasan Basri dan berjanji untuk benar-benar taubat. Beliau diingatkan pengakuan taubatnya hendaklah dengan ikhlas, kerana tidak ada makna amalan yang banyak tanpa ikhlas. Menurut Malik bin Dinar, amalan adalah perlakuan lahir yang perlu bersekali dengan amalan batin, iaitu ikhlas. Ini menjadi prinsip dan falsafah pegangannya.
Adalah dikatakan pada satu hari Malik bin Dinar belayar menaiki kapal. Dalam pelayaran itu seorang perempuan kehilangan  mutiara yang disayangi. Malik bin Dinar penumpang yang agak asing itu dituduh mencuri permata perempuan berkenaan. Beliau menafikan tuduhan yang beliau mencuri, tetapi tuduhan tidak ditarik balik dan hukuman mau dijalankan ke atasnya.. Dalam masa penerusan tuduhan beliau bermunajat dan mengangkat muka ke langit.
Dengan tiba-tiba  di permukaan air keliling kapal timbul ikan-ikan yang pada mulut setiap ikan adalah mutiara. Malik memangambil satu mutiara dari satu ikan dan memberi kepada yang kehilangan mutiara itu. Melihat keadaan sedemikian penumpang-penumpang menyerbu kepada Malik untuk mendapatkan mutiara darinya yang diharap dia mengambil dari ikan-ikan yang lain, tetapi Malik turun dari kapal dan berjalan di atas air hingga ke pantai.
Malik bin Dinar mempunyai falsafah yang dipeganginya, bahawa hendaklah ikhlas di dalam amal. Baginya dan hakikatnya amal adalah bersifat luaran, rohnya ialah ikhlas, amal tidak bermakna tanpa keikhlasan.
Di dalam anekdot di atas Al-Hujwiri menggunakan elemen estetik dan kreatif di dalam menyampaikan pengajaran melalui anekdot yang berhubung dengan Malik bin Dinar yang dihubungkan dengan sufi tertinggi, iaitu Hasan Basri.
Cerita Malik bin Dinar menarik tentang ketokohan Malik yang bersifat jujur dan ikhlas  di dalam  amalan. Tema anekdot tersebut ialah ikhlas dan dengan  ikhlas  berkenaan dia diberi keanihan-keanihan yang telah diceritakan dan aspek-aspek keanihan adalah merupakan kreativiti yang ditampilkan oleh Al-Hujwiri hingga ianya merupakan anekdot yang menarik.
Watak utama yang menjadi cerita ialah Malik bin Dinar itu sendiri yang anekdot adalah mengambil judul sempena dengan namanya. Namun sebagaimana disebut Hasan Basri juga menjadi fokus penceritaan sebagai lambang ketinggian rohani sufi.
Konflik dalam cerita ini, adalah `tuduhan terhadap Malik bin Dinar` bahawa dia dituduh mencuri  mutiara yang dimiliki oleh salah seorang penumpang kapal. Sebagai seorang yang ikhlas dan jujur itu. Mistri kehilangan mutiara ini  menjadkan cerita lebih mistri dan menarik, apabila digambarkan bahawa ikan-ikan timbul membawa mutiara di mulut masing-masing untuk diserahkan kepada Malik bin Dinar. Episod meningkatkan wibawa dan kedudukan Malik bin Dinar sebagi sufi. Dia secara ikhlas dan jujur melalui episod-episod berkenaan tanpa bertujuan untuk menunjuk-nunjuk sebarang lelebihan yang ada padanya. Sedang orang ramai dari kalangan penumpang tamak haloba berebut-rebut untuk mendapat mutiara yang diharap Malik mengambilnya dari mulut-mult ikan, keadaan sebaliknya, Malik tidak bersifat sebagaimana jiwa manusia yang tamak haloba, tetapi baginya, tidak kisah dengan harta dan tiada niat bagi dirinya yang ikhlas dan tidak berhajat baginya harta berkenaan.
Dalam anekdot ini terdapat beberapa penyelesaian, iaitu:
Tuduhan Malik mencuri tidak benar
Timbulnya ikan-ikan membawa mutiara dan diambil satu untuk gantian, hilang tuduhan mencuri terhadap Malik.
Sifat jujur mendapat ganjaran dari Allah yang menjelaskan kebenaran dan keikhlasan Malik.
Anatara pengajaran yang dapat diambil:
Jangan menuduh terhadap sesaeorang tanpa bukti
Allah membalas dengan kelebihan terhadap yang ikhlas dan jujur.
Sufi adalah orang yang kaya jiwa dan tidak kaya harta
Kewalian adalah kurniaan Allah terhadap yang dikehendakiNya.
Sempurna amal adalah dengan keikhlasan.

Sekian.