January 21, 2018

PATUHI SYARAT-SYARAT BAGI KESEMPURNAAN, CIRI TAKMILAH


BBB, 03 Jamadil-Awwal 1439H. = 20 Januari 2018M. (Sabtu):
Dalam apa jua amalan perlu patuhi syarat-syarat bagi kesempurnaan, sebagai contoh dalam ibadat seperti solat perlu ada air sembahyang, mengadap kiblat dan sebagainya, kalau tidak solat tidak sah. Mematuhi syarat-syarat adalah merupakan ciri-ciri Takmilah. Untuk mendirikan masjid perlu patuhi pada syarat-syarat. Misalnya ada syarat-syarat pada peringkat persediaan sebelum mendirikan bangunan fizikal masjid, juga syarat-syarat pembinaan fizikal dan sebagainya.
Tahap persediaan adalah merupakan tahap permulaan. Bermaksud untuk mendirikan masjid tidak boleh terus didirikan begitu saja di mana-mana tapak yang dikehendaki. Semuanya tertakluk pada syarat, aturan dan undang-undang. Sesebuah dikatakan tapak masjid tidak dapat dijadikan tapak sebelum mendapat kepastian tentang status tanah, kalau tidak ada pemilik, bermaksud tanah kerajaan atau tanah diwaqaf oleh pemiliknya perlu dimaklumkan kepada pihak JAIS-MAIS dan perlu memohon dari Pejabat Tanah dan kebenaran kerajaan negeri untuk menjadikannya tapak masjid, bahkan perlu mendapat kebenaran dari pihak JAIS-MAIS keizinan dan kebenaran mendirikan masjid dan untuk mendirikan masjid perlu membuat permohonan dengan menggunakan borang khas yang ditentukan. Permohonan biasanya  dari Jawatankuasa dan mesti mendapat  sokongan  beberapa pihak misalnya ketua kampung, Pejabat Agama Daerah, penghulu, Orang Besar Daerah dan keperluan-keperluan lain  bagi melengkapi borang. Permohonan dinilai sebelum mendapat kelulusan atau ditolak, jika tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan keperluan.
Proses berkenaan adalah proses yang dilalui oleh AJK Masjid al-Umm yang mula ditubuhkan pada 4 Fabruari 2010M. itu. (Mesyuarat sebelumnya  14 Januari 2010 Penulis diamanah selaku Pengerusi bagi memanggil mesyuarat pada 4 Februari 2010 berkenaan).
Sebagaimana disebut mendirikan masjid adalah secara berjamaah dan apa-apa keputusan adalah diambil melalui mesyuarat. Sejak jawatankuasa ditubuh, ianya mengadakan mesyuarat secara bulanan mulai mesyuarat  pada 4 Februari 2010 (Khamis malam Juma`at).
Antara tindakan awal, bahawa untuk bergerak jawatankuasa memerlukan wang dan perlu membuka akaun bank bagi menabung kewangan sekurang-kurangnya untuk pengurusan terlebih dahulu. Tindakan awal yang diambil ialah membuka akaun bank Masjid di Maybank Islamic pada 19 Februari 2010 di atas nama pengerusi, bendahari dan setiausaha.
Perkara yang penting dilakukan ialah memohon melalui Pejabat Daerah Hulu Langat diwartakan Tanah Tapak Masjid Lot 51177, Jalan 1/4A, 43650 BBB yang disediakan untuk masjid sebagai tapak Masjid (A-Umm) bakal didirikan. Permohonan itu dilakukan melalui  JAIS membuat permohonan ke Pejabat Tanah. Tanah digezetkan untuk masjid dan diwartakan dalam Kerajaan Negeri Selangor pada 16 September 2010 – 2677 dengan ditandatangani oleh YAB Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim Dato` Menteri Besar Selangor. Dengan kelulusan ini diiringi sekali lagi pihak JAIS menjawab keizinan bagi mendirikan masjid bertarikh 8 Jun 2011/6 Rejab 1432, berikut dari surat Jawatankuasa pembinaan Masjid bagi memohon kebenaran membina masjid dan memohon kebenaran memungut derma beserta borang permohonan dan sokongan.  Sebenarnya tanah ini telah digezetkan selepas diurus  ADUN Bangi berikut dengan kemenangannya di DUN tersebut (Mac 2008)  di atas nama urusan pihak Surau al-Umm untuk mendirikan masjid
(Surat rujukan PTD UL 16/3/5.2008(3) bertarikh 24 Mei 2008). Permohonan kedua adalah sebagai memperbaharui jawapan bagi gezet yang telah dilakukan sebelumnya. Surat dari Pejabat Tanah Hulu Langat ditujukan kepada JAIS Bil. PTD UL.16/3/194-21006(9) bertarikh 1 September 2009 meluluskan permohonan.
Berikutnya jawapan positif diterima dari JAIS terhadap permohonan pembinaan. JAIS Bil. (16) dlm. JAL. SEL. BKP/03/016/5/22 bertarikh 17 hb. November 2009 dengan jawapan, ``Tiada halangan tapak bagi mendirikan masjid dengan pewartaan tanah yang dipohon.
Dengan mengurus segala syarat-syarat dan keperluan bagi mendirikan masjid itulah, maka Penulis yang merupakan ADUN Bangi pada masa itu menjemput pengerusi-pengerusi dan wakil-wakil mengadakan mesyuarat  di Surau al-Umm pada 4 Februari 2010.

Sekian.

January 20, 2018

HARAPAN KEPADA AJK YANG DILANTIK


BBB,  02 Jamadil Awwal 1439H. = 18 Januari 2018M. (Juma`at):
Tugas utama bagi AJK yang dilantik ialah menyediakan keperluan-keperluan persediaan bagi tahap pemnbinaan fizikal masjid. Mereka yang dilantik dilihat memenuhi keperluan yang diperlukan. Misalnya Pengerusi sebagai orang politik dan terlibat dengan tadbiran masjid-masjid pada peringkat negeri dan mempunyai hubungan baik dengan pihak atasan baik dari peringkat kerajaan negeri dan JAIS-MAIS diharap memudahkan urusan bagi mendapat kebenaran mendirikan masjid.
Adanya YDP Persatuan Penduduk BBB Dr. Tajul Ariffin Noordin di dalam AJK mengukuhkan sokongan dan memudahkan hubungan dengan pihak jabatan-jabatan terutama pada peringkat Daerah. Sokongan Persatuan Penduduk BBB adalah penting, ianya  mencerminkan sokongan penduduk.
Adanya Tuan Haji Mohd. Ghazali Abas adalah sebagai aset penting bagi masjid. Beliau seorang yang aktif memimpin surau al-Umm dari peringkat permulaan surau itu diwujudkan. Beliaulah kemudiannya memimpin Surau al-Nur sehingga menjadi surau yang aktif dengan berbagai-bagai kegiatan. Bahkan beliau juga mula memimpan pada peringkat penggunaan awal Masjid al-Hasanah. Kewujudan beliau dalam AJK Masjid al-Umm diharap dapat menggerakkan keperluan-keperluan peringkat persediaan bagi mendirikan Masjid al-Umm dan seterusnya berperanan di dalam pembinaan dan pengimarahan.
Demikian adanya saudara Haji Hussin Yunus yang telah berpuluh tahun menjadi setiausaha surau berkenaan dan kini menjadi setiausaha Pembinaan Masjid al-Umm diharapkan kecemerlangannya menjadi setiausaha selama ini dapat diguna pengelaman sebagai setiausaha bagi Jawatankuasa Pembinaan Masjid al-Umm. Adanya Tuan Haji Mohd. Nor bin Haji Yasin sebagai bekas pegawai kanan diplomatik diharap dengan pengalamannya dapat membantu terutama dari segi menjanakan kewangan bagi Masjid al-Umm, lantaran itu beliau dilantik menjadi Bendahari. Ustaz Ahmad Hasbullah adalah bekas seorang pendidik dan turut memimpin Surau Damai. Dengan pengalamannya diharap dapat digunakan dalam membangunkan Masjid al-Umm.
Tuan Imam Supaat adalah guru yang lulus pengajian di Mesir dan pernah menjadi pensyarah di Maktab Perguruan Islam di Bangi sebelum bersara dan aktif di surau al-Umm, apabila Masjid al-Hasanah siap, beliau juga berkhidmat sebagai Imam dan guru di Masjid tersebut.
Menurut Tuan Haji Hussin Yunus, Setiausaha Surau al-Umm, Tuan Imam Supaat tidak kekal dalam ahli jawatankuasa dan tepaksa menarik diri, kerana masalah kesihatan, Tuan Haji Abdul Rahman Daud menawarkan dirinya mengambil tempat Tuan Haji Imam Supaat bin Abdul Rahman. Pengerusi Surau al-Umm yang dipilih menggantikan Tuan Haji Imam Supaat ialah Dato` Dr. Abdul Wahid Shamsuddin. Dr. Abdul Rahim Samsuddin pula adalah wakil dari Surau al-Ihsan yang dengan kepimpinannya di Surau al-Ehsan diharap dapat memberi sumbangan kepada pembinaan Masjid al-Umm. Manakala Mohd. Said Mohd Yunos seorang kontrektor adalah diharap dengan pengalaman kontrektornya dapat membantu pihak masjid di dalam bidang pembinaan. Beliau memang dilantik sebagai Setiausaha bagi Plan, Pembinaan dan Landscape.
Terdapat beberapa kalangan pemuda yang dipilih yang dengan tenaga muda mereka  diharap dapat memberi kekuatan kepada jawatankuasa. Mereka ialah seperti Fahdee bin Faisal, Mohd. Hafiz bin Suib, Mohd Nazar Othman dan Amin bin Othman sebagaimana Fahdee dilantik menjadi Setiausaha bagi bidang  Pendidikan.
Walau bagaimana ada beberapa masalah yag dihadapi. Misalnya En. Nasai yang dilantik mengetuai bahagian plan, pembinaan dan landscape tanpa hadir, tidak pernah datang bila bermesyuarat, lantaran itu bidang yang penting bagi pembinaan agak terganggu (Beliau adalah penderma bagi Masjid al-Umm). Bidang pendidikan agak berjalan lancar. Antara tenaga yang dibawa ke dalam bidang pendidikan ialah Dr. Azimi bin Hamzah seorang pensyarah dalam bidang pendidikan di UPM. Beliau membuat perancangan berkertaskerja bagi bidang pendidikan di Masjid al-Umm. Manakala bidang pemuda yang dilantik tidak hadir mesyuarat dan tidak bergerak.
Tumpuan yang lebih diberi pada peringkat permulaan ialah kepada persiapan-persiapan pada peringkat permulaan sebelum masuk kepada fasa pembinaan.

Sekian.

January 19, 2018

KONSEP JAMA`AH DAN SHURA PENTING BAGI TAKMILAH


BBB, 01 Jamadil-Awwal 1439H. = 18 Januari 2018M. (Khamis):
Dua konsep yang penting di dalam pembinaan masjid, ialah konsep berjam`ah dan shura. Ini melibatkan pembinaan masjid dari peringkat  awal dan berterusan sehingga ke akhir kewujudan masjid berkenaan. Keadaan ini berlainan dengan ciptaan sastera, khususnya bidang-bidang kreatif yang biasanya bersifat individual. Bermaksud katakan seorang penyair menggubah sebuah puisi., Puisi yang dilahirkan adalah miliknya yang membawa ciri dan identiti dirinya. Begitulah dengan bidang-bidang sastera kreatif yang lain.
Keadaan yang berlaku pada bidang sastera berkenaan berbeza dengan  pembinaan masjid yang dari awal memerlukan jamaah – Kumpulan manusia yang berusaha untuk mendirikan masjid. Ini amat bersesuaian dengan prinsip ``Alaikum bi al-jama`ah` ``Kamu hendaklah berjama`ah, bahkan kita melihat banyak ibadat-ibadat  di dalam Islam  mementingkan berjama`ah seperti solat, haji, memberi zakat (kepada jama`ah). Sesungguhnya kekuatan umat adalah kerana jama`ah.
Bersama di dalam kehidupan berjama`ah ini pula, mereka juga digalakkan bermesyuarat. Ayat Al-Qur`an
Bermaksud:
``Dan segala urusan mereka itu dilakukan (diputuskan) dengan mesyuarat ( Al-Shura: 38).
Ini bererti Islam amat mementingkan hidup bermasyarakat. Mendirikan masjid adalah untuk kepentingan bermasyarakat dalam mana melalui masjid umat Islam berhimpun dan menunaikan ibadat secara berjama`ah sebagai yang dituntut. Melalui masjid mereka mendapat bimbingan keilmuan dari guru-guru yang mursyid. Melalui masjid mereka menguruskan kehidupan kemasyrakatan seperti tolong menolong bantu membantu, bahkan melalui masjid mereka menguruslkan kematian.
Melalui berjama`ah mempunyai hikmah-hikmahnya. Misalnya melalui berjama`ah mereka bermesyuarat bagi mendapat keputusan dan pandangan yang bernas. Persetujuan yang dicapai dapat memadamkan atau mengurangkan rasa tidak puas hati pihak yang tidak atau kurang bersetuju. Ibarat kata teromba:
Kok setiap sesuatu dengan muafakat
Kok begitu kata maka suci
Kok begitu perbuatan maka sempurna
Bulat air dek pembentung
Bulat kata dek muafakat
Nan elok dipakai
Nan buruk dibuang
Melihat contoh pada nan ada
Melihat tuah pada nan menang
Usang-usang diperbaharui
Lapuk-lapuk dikajangi
Kok singkat minta disambung
Kok koyak ditampal.
(Mohd Rosli Saludin, Teromba Dalam Puisi Melayu Tradisional, Karisma Publications Sdn. Bhd., Shah Alam, 2009: 97).
Ditambah dengan kebiasaan ungkapan yang mencerminkan kemuafakatan:
Hati gajah sama dilapah,
Hati kuman sama dicecah.
Ke bukit sama di daki
Ke lurah sama dituruni.
Sama laba sama rugi.
Demikian berkat dari muafakat yang juga bermaksud melalui mesyuarat di dalam hidup berjamaah dan beradat.
Sebenarnya di dalam masyarakat ada berbagai taraf masyarakat, ada yang bijak dan cerdik, di samping yang kurang akal, ada yang senang dan susah, ada yang dermawan dan lokek. Melalui jama`ah dan mesyuarat atau muwafakat kekurangan pada satu pihak dapat ditampung oleh yang lain. Sebagaimana kata teromba di atas:
Kok singkat minta disambung
Kok koyak ditampal.
Demikianlah di dalam membina masjid sedari awal memerlukan jama`ah dan perlu persetujuan ramai. Dan bagi mendirikan masjid yang  perlu melengkapi berbagai keperluan sebelum mendirikan masjid, perlu kepada kewangan, kepakaran (keilmuan) dan pembinaan dan seni bina dan memerlukan kepada pengisian. Tidak ada individu yang melengkapi keperluan semua, sebab itu perlu kepada muwafakat jama`ah melalui mesyuarat dan melantik jawatankuasa yang di dalamnya  ada yang pakar di dalam sebahagian bidang dan yang lain berkebolehan dalam bidang yang lain. Kekurangan dalam satu bidang dilengkapi oleh yang lain. Dan dengan muwafakat adalah insha Allah berjaya.
Menurut norma ini dan menjadi kebiasaan, maka sejak awal bagi pembinaan Masjid Al-Umm ditubuhkan jawatankuasa pembinaan masjid. Sudah tentulah dalam jawatankuasa ini ada yang berkebolehan dalam bidang-bidang tertentu dan ada yang kurang, tetapi antara satu sama lain bantu-membantu dan lengkap melengkapi bagi menuju Takmilah.

Sekian.

January 18, 2018

KAEDAH SEBAGAI WASILAH KEPADA TAKMILAH


BBB, 29 Rabi`ul-Akhir 1439H. = 17 Januari 2018M. (Rabu):
Dalam apa juga perancangan dan penghasilan yang mau dicapai mestilah mempunyai kaedah yang menjadi wasilah bagi pencapaian sesuatu hasil. Dengan `Kaedah`  ini biasanya sudah ada pola-pola awal yang biasanya telah dilalui melalui pengalaman orang-orang yang telah melaluinya sehingga ianya menjadi identiti dan dikenali dengan pola-pola yang sedia ada. Orang yang datang selepasnya biasanya mengikuti, bahkan dalam banyak hal meniru pola-polan berkenaan, tetapi tidak bererti tidak ada ruang bagi pembaharuan dan penyimpangan dari pola-pola yang sedia ada. Perubahan yang menjadi ruang bagi kreativiti dan inovasi biasanya menjadi sebahagian daripadanya yang merupakan ruang  bagi Takmilah, tetapi jangan sampai merubahkan keseluruhan sehingga ianya hilang ciri dan identiti dan menjadi sesuatu yang lain. Sebagai contoh bagi  bidang kreatif – sastera. Katakan seorang penulis mau menulis tentang puisi. Dia menulis puisi menurut pola puisi yang konvensional, misalnya menulis pantun  mesti meraikan dari segi rima akhir  ab – ab, sukukata, konsep pembayang dan maksud dan ciri estetika. Seorang pemantun masih mempunyai ruang dari segi pembaharuan, misalnya memilih bahan dari segi pembayang dan maksud, memilih diksi kata dan sebagainya. Bagi puisi moden yang dikenali dengan `sajak` juga harus mengikuti pola yang sedia ada yang  dapat dikenali sebagai sajak, walau banyak pembaharuan yang dapat dibawa, tetapi janganlah menyimpang keseluruhan sehingga hilang wajahnya sehingga tidak dikenali sebagai puisi moden atau sajak.
Keadaan yang sama misalnya menulis cerpen. Ianya mesti patuh dari segi konsep cerpen sebagai cerita pendek, tetapi banyak ruang bagi penulis membuat pembaharuan dari segi tema, intro, gaya persembahan, persoalan, teknik, klimek cerita, peleraian dan perutusan. Keadaan yang sama dari segi novel. Bagi menulis novel juga ada konsep novel yang harus diikuti, sebagai cerita panjang. Pengarang seharusnya tidak menyimpang terlampau jauh sehingga misalnya bertukar menjadi sebuah karangan prosa biasa yang panjang. Di dalam bercerita juga pengarang novel berkenaan mempunyai ruang untuk berkreatif, misalnya dari segi intro, penyusunan persoalan yang mendukung tema penceritaan, cara persembahan dan berbagai teknik pembaharuan, konflik, peleraian, penyelesaian dan perutusan serta kesan estetika dan sebagainya.
Keadaan yang sama bagi membina sebuah masjid perlu mempunyai kaedah yang menjadi wasilah Takmilah kepada terbinamnya sebuah masjid. Biasanya masjid sudah mempunyai kaedah pembinaannya dan dikenali sebagai masjid. Kaedah ini bukan saja perlu kepada pembinaan fizikal sesebuah masjid, tetapi perlu mengikuti kaedah-kaedah pra-pembinaan. Kaedah-kaedah ini bermula dari keperluan sebelum mendirikan bangunan masjid yang boleh kita katakan:
1)      Keperluan persediaan permulaan  yang melibatkan aturan dan syarat-syaratnya
2)      Keperluan kepada peruntukan yang tanpanya tidak dapat didirikan masjid
3)      Keperluan kepada kepakaran, bahan,  tenaga manusia dan pengawalan bagi pembinaan
4)      Keperluan kepada daya kreativiti, inovasi, seni dan estetika masjid yang mungkin membawa kepada kelainan dan istimewa yang meningkat dan menyempurnakan konsep Takmilah
5)      Keperluan kepada pengisian dan pengimarahan yang mempunyai ruang kegiatan, kreativiti dan inovasi dalam masa dan ruang yang panjang.
Tanpa kerangka di atas, baik penulisan kreatif, maupun seni membina masjid yang merupakan salah satu dari aspek seni bina, maka hasrat menulis karya-karya kreatif baik puisi, cerpen dan novel, begitu juga hasrat mau mendirikan masjid, tidak akan berjaya dilaksanakan.
Bagi kesemua kelima-lima keperluan di atas terselit satu keperluan utama, tidak disebut secara langsung, tetapi dia berada pada kelima-lima keperluan di atas yang tanpanya, tidak terlaksana atau tidak terhasil sama ada  bidang seni penulisan kreatif dan juga seni membina masjid. Keperluan dimaksudkan ialah `ILMU`.
Ilmu melibatkan kesemua kelima-kelima keperluan di atas.
Ilmu juga merangkumi pengalaman, kemahiran dan daya kreativiti
Ilmu juga melibatkan masa depan, iaitu pengisian yang melibatkan ruang dan masa yang panjang.

Sekian.

January 17, 2018

JANGAN RAGU BUAT KEPUTUSAN TERBAIK

BBB,  28 Rabi`ul-Awwal 1`439H. = 16 Januari 2018M. (Selasa):
Di dalam konsep Takmilah, ialah wujudnya usaha dan perjalanan menuju Takmilah itu sendiri. Di dalam membuat keputusan jangan ada di dalamnya keraguan, kerana ianya akan mengganggu plan dan tindakan. Di dalam Islam, jika ada sesuatu itu lebih dari satu pilihan, maka dianjurkan bersolat istikharah di dalam membuat pilihan. Di dalam jamaah keputusan mesyuarat yang diambil sewajarnya diikuti dan dipatuhi.
Sebagaimana disebut pada peringkat awal tidak ada keputusan konkrit  pada ahli jawatankuasa Surau al-Umm sama ada mau mendirikan surau atau masjid pada tapak lot 51177, Jalan 1/4A, 43650 BBB. Ini dapat dilihat dari siri keputusan  berikut:
·         Hasrat mau mendirikan surau bermula awal 1980an,dengan demikian tertubuh jawatankuasa dan dana kewangan dibuka. Walau bagaimana hasrat ini tenggelam dan tidak berlaku tindakan. Ini seolah-olah surau yang sedia ada itu sudah cukup selesa. Bahkan berlaku penambahan ruang dengan membina ruang tambahan daripada kayu lapis meliputi seluruh ruang tanah pada bahagian hadapan bangunan. Dengan penambahan ruang ini dapat menampung lebih kurang seratus jamaah – luar dan dalam.  Ruang ditambah dengan kayu lapis kemudiannya ditukar kepada lantai semin bertail.
·         Hasrat timbul kembali untuk mendirikan surau, apabila permohonan yang dibuat kepada JAIS mendirikan surau mendapat kelulusan JAIS. Surat JAIS (2) dlm. JAIS Sel. 9189 3/5/10 bertarikh 30 Ogos 1996. Hasrat ini dikuatkan lagi dengan adanya makluman dari PKNS untuk mengambil kembali bangunan surau pada tahun 1997. Iaitu berikut dari keizinan JAIS untuk mendirikan surau.
·         Ada hasrat mau menukarkan status pembinaan surau kepada taraf masjid. Permohonan dibuat dan tidak  ada halangan dari JAIS. Tapi hasrat ini juga terpendam. Dan timbul juga hasrat mau kembali mendirikan surau sahaja, tapi tidak menjadi realiti.
Dapatlah dilihat bahawa wujudnya keraguan, tidak adanya ketegasan, khususnya tiada inisiatif dan tindakan konkrit, menyebakan hasrat baik mau mendirikan masjid atau surau pada peringkat permulaan tidak menjadi kenyataan.
Tindakan ADUN Bangi menjemput pengerusi-pengerusi surau atau wakjil-wakil dari surau-surau keliling Surau al-Umm yang dihadiri  30 orang wakil pada 4 Februari 2010 digerak bagi menjadikan masjid sebagai faktor utama bagi kegiatan keilmuan sesuai dengan motto `Bangi Bandar Ilmu` barulah menjadi kenyataan. Bermaksud setuju mendirikan masjid.
Senarai Ahli Jawatankuasa Sementara Pembinaan Masjid Al-Umm ialah:
1)      Y.B. Dr. Shafie Abu Bakar  - Pengerusi
2)      Hj. Mohd. Ghazali bin Abas  - Timbalan Pengerusi
3)      Hj. Hussin bin Yunos – Setiausaha
4)      Fahdee bin Hj. Faisal
5)      Mohd Hafiz bin Suib
6)      Mohd. Nor bin Hj. Mohd Yasin (Bendahari)
7)      Ahmad bin Hj. Hasbullah
8)      Imam Supaat bin Hj. Abdul Rahman
9)      Dr. Tajul Ariffin Noordin
10)   Hj. Abdul Rahman Daud
11)   Mohd. Nazar Osman
12)   Dr. Abdul Rahim bin Samsuddin
13)   Mohd Said bin Mohd Yunos
14)   Amin bin Othman.
Antara persetujuan diambil ialah
·         Setuju mendirikan Masjid Al-Umm dengan kos RM10 juta ringgit.
·         Masjid Al-Umm mengendalikan pengajian, kuliah dan berbagai wacana keilmuan dan bertaraf `Jami`.
·         Masjid perlu mempunyai asset dan waqaf hingga dapat menawarkan pengajian secara percuma.
Tiga jawatankuasa kerja dibentuk, iaitu:
1)      Jawatankuasa Plan, Binaan dan Landscaping
Ketua:  Encik Nasai
Setiauasaha Tuan Haji Said bin Mohd Yunos
2)      Jawatankuasa Dana
Ketua Tuan Haj. Mohd Nor bin Yasin
Setiausaha: Akan dipilih
3)      Jawatankuasa Pendidikan
Ketua: Dr. Tajul Ariffin Noordin
Setiausaha: Fahdi bin Faisal
Dengan lantikan-lantikan di atas jawatankuasa induk dan jawatankuasa kerja memulakan kerja bagi membina Masjid Al-Umm.

Sekian.

January 16, 2018

KEWAJARAN DAN KESEMPATAN


BBB, 27 Rabi`ul-Awwal 1439H. = 15 Januari 2018M. (Isnin):
Kewajaran bermaksud di sini apa yang ditampilkan adalah munasabah, beralasan, mempunyai hujjah ilmiah, bahkan dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk dikritik dan dibincangkan. Misalnya Takmilah pada permulaan ditampilkan adalah bertujuan bagi membangunkan `Gagasan Sastera Islam`. Ianya berasaskan tauhid, dan Allah bersifat Kamal (Sempurna) yang menjadi falsafah bagi kualiti karya dan juga dilihat  Allah bersifat Ilmu dan juga Indah yang menjadi asas bagi seseorang sasterawan hendaklah seorang yang berilmu di samping mempunyai nilai seni dan estetika yang tinggi. Gabungan dari tiga aspek ini menjadi kualiti tertinggi yang harus dijalani oleh seseorang sasterawan dan sebenarnya bagi bidang-bidang seni yang lain. Sebagai hasilnya sesebuah karya itu kukuh dengan falsafah tauhid bersifat sempurna, berasaskan ilmu dan bernilai estetika yang tinggi. Gagasan ini mula ditampilkan di dalam Seminar ``Sastera, Metodologi dan Penetapan Teori` yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka bertempat di Port Dickson dari 21-31 Oktober 1992. Tajuk yang dibentangkan oleh Penulis pada seminar itu ialah: ``Sastera Islam, Teori Pengindahan dan Penyempurnaan Dalam Rangka Tauhid.``  (Manasikana, Teori Sastera dan Budaya Dalam Kajian Akademik, UKM, 1997: 125-145). Sejak itu teori ini terus diperkembang dan diperolahkan yang kemudian secara ringkasnya dikenali sebagai `Teori Takmilah.` Perluasan berlaku terhadap teori apabila ianya diaplikasi terhadap seni bina, apabila penulis membentangkan kertaskerja bertajuk, ``Perluasan Teori Takmilah``, disamping sebuah lagi kertaskerja berjudul, ``Gagasan Pesurat Pelengkap Takmilah, Bangi Makmal Menyerlah`` di dalam seminar yang dianjurkan oleh Persatuan Suluh Budiman yang berlangsung di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak (UPSI) pada 27 Mac 2014. (Abdul Halim Ali (Penyelenggara) ,Teori Takmilah, Persatuan Penulis Budiman Malaysia, Tanjung Malim, 2014: 11-21 &  22-36). Apa yang dikemukakan  di dalam kertas-kertaskerja yang berhubung dengan Takmilah yang dikaitkan dengan falsafah tauhid – juga dibina dari sifat-sifat Allah seperti Kamal- Alim dan Jamal sebagai prinsip bagi Teori Takmilah dan menjadi kualiti tertinggi yang harus dijalani oleh para sasterawan dan ahli seni bina (arkitek). Ianya adalah releven dengan sastera dan seni yang berfalsafah tauhid.
Berhubung dengan kesempatan, bermaksud peluang yang diberi atau didapati, yakni peluang yang diberi oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka adalah kesempatan bagi Penulis mengemukakan gagasan Teori Takmilah yang dari peluang permulaan Penulis berpeluang memperluas dan memperkembangkan teori, prinsip dan falsafah teori ini yang hingga kini sudah melebihi suku abad (2018-1992).
Berhubung dengan kewajaran membina Masjid al-Umm di BBB adalah disebabkan oleh beberapa faktor.
·         Dengan pertambahan penduduk BBB mendekati 200,000 orang, maka adalah wajar masjid kedua didirikan di BBB. Sebuah masjid, iaitu Masjid Al-Hasanah tidak mampu menampung dengan jumlah penduduk Bangi yang makin bertambah. Ketidakmampuan menampung jumlah penduduk ini menyebabkan 10 buah surau diberi keizinan mendirikan solat Juma`at.
·         Tidak ada lagi tanah kosong seluas 2 ekar untuk didapati di BBB. Jadi adalah wajar bahawa tanah tersebut didirikan masjid, walaupun sebenarnya adalah sempit bagi sebuah masjid.
·         Masjid Al-Umm BBB dapat menggantikan Surau Al-Umm berdekatan yang agak sempit dan ketinggalan berbandiung dengan surau-surau lain.
·         Masjid Al-Umm dapat menyemarakkan kegiatan beribadat dan perkembangan ilmu di BBB  sesuai dengan Bangi adalah Bandar Ilmu.
·         Memudahkan para jama`ah yang kelilingnya terdapat 15 buah surau datang berjamaah dan juga menunaikan solat Juma`at.
Berhubung dengan peluang ada beberapa peluang semasa pada masa itu mengapa cadangan membina Masjid al-Umm ini dikemukakan.
·         Pada masa itu Penulis sebagai ADUN Bangi dan Pengerusi bagi Surau Al-Umm adalah munasabah sebagai pemimpin di Bangi Penulis memanggil mesyuarat pengerusi-pengerusi surau atau wakil-wakil bermesyuarat pada 4 Februari 2010 di Surau Al-Umm dan mencadang agar didirikan Masjid al-Umm dan cadangan diterima.
·         Penulis juga sebagai ADUN Bangi juga dilantik oleh YAB Dato` Menteri Besar Selangor Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid bin Ibrahim selaku Pembantu Exco kepada YB Dato` Dr. Hasan bin Mohamed Ali membantu beliau di dalam hal Ehwal Islam dan  Adat-Adat Melayu. Surat Dato` Menteri Besar bertarikh 30 Mei, 2008. Penulis ditugaskan menjaga berkenaan masjid-masjid dan sekolah-sekolah agama di Negeri Selangor. Dengan kedudukan ini memudahkan Penulis menguruskan berkenaan permohonan membina Masjid Al-Umm.
·         Penulis juga dilantik oleh Pengerusi Tetap Hal Ehwal Islam, Adat-adat Melayu, Infra-Struktur dan Kemudahan Awam, Exco Kerajaan Negeri Selangor Dato` Dr. Hasan bin Mohamed Ali menjadi Wakil Kerajaan Negeri Selangor sebagai Ahli Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Islam. Surat EXCOHA/2008/12(423) bertarikh  9 Disember 2008M. bersamaan 11 Zulhijjah 1429H.
Sesungguhnya dengan kedudukan ini banyak memudahkan urusan antaranya memohon digezetkan tanah Lot 51177 Jalan 1/4A, Seksyen Satu, 43650 Bandar Baru Bangi dengan kadar segera. Menjemput YAB Dato` Menteri Besar Selangor Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid bin Ibrahim merasmikan pemecahan Tanah Masjid al-Umm. Memohon peruntukan dana Masjid al-Umm dari Kerajaan Negeri Selangor. Memohon kelulusan mendirikan Masjid Al-Umm dari JAIS-MAIS. Memohon kelulusan memungut derma dari  MAIS dan berbagai-bagai lagi urusan.
Sesungguhnya segala urusan berkenaan adalah dapat disifatkan mudah dan berjalan lancar.

Sekian.

January 15, 2018

TEKANAN KE ARAH TAKMILAH


BBB,26 Rabi`ul-Akhir 1439H. = 14 Januari 2018M. (Ahad):
Maksud tekanan iaitu sesuatuperkara yang mendatang yang mungkin tanpa disedari, di luar jangka atau dijangka, tapi lalai atau kurang bersedia yang mendesak  pihak yang menerima tindakan  bagi melaksanakan apa yang didesak dan jika tidak diambil tindakan, maka pihak yang didesak akan menghadapi tindakan atau kerugian. Tekanan adalah satu mekanisme dalam Takmilah, bahkan di dalam apa jua perkara yang memberi impak positif kepada semua pihak.
Tekanan misalnya digunakan untuk mempertingkatkan nilai atau mutu sesuatu pekerjaan tanpa tekanan mungkin berlaku kecuaian dan tidak berlaku peningkatan dari segi mutu dan hasil pekerjaan. Sebagai contoh di dalam bidang pelajaran, bagi meningkatkan mutu pelajaran pelajar-pelajar dikenakan peperiksaan dan perlu lulus atau gagal bagi mengetahui pencapaian pelajaran pelajar berkenaan, misalnya melalui peperiksaan peringkat sekolah rendah, SPM, STPM bahkan hingga peringkat ijazah dari sarjana muda hingga ke peringkat sarjana dan doktor falsafah. Demikian juga di dalam bidang pekerjaan pekerja-pekerja dinilai dan dikenakan sekatan sebagai tekanan bagi kenaikan pangkat dan gaji, jika berjaya dan berkelayakan.
Di dalam konteks Surau Al-Umm, sebagaimana telah disebutkan, bahawa dengan bertambahnya surau-surau yang mendirikan Juma`at, bahkan dengan terdirinya Masjid al-Hasanah dan mula digunakan dengan rasmi pada 10 Mac 2000, maka Surau al-Umm dirasakan selesa dengan keadaannya sebagai surau kecil untuk kawasan pinggir bukit bagi seksyen satu.
Namun selepas tiga puluh tahun ianya digunakan, maka pihak PKNS (2007) memaklumkan kepada AJK Surau hasrat PKNS untuk mengambilbalik  rumah N0. 6, Jalan 1/3G yang diberi secara sementara oleh PKNS bagi dijadikan surau sementara di kawasan berkenaan. Pihak PKNS mengingatkan bahawa pihak PKNS sedari awal pembukaan BBB telah menyediakan tapak seluas 2 ekar, Lot 51177 Jalan 1/4A BBB bagi penduduk di kawasan berkenaan mendirikan surau bagi menggantikan surau sementara di No. 6, Jalan 1/3G BBB. Surat makluman dari PKNS berkenaan adalah sebagai kejutan bagi AJK Surau al-Umm, bahkan sebagai tekanan kepada pihak AJK bertindak bagi mengatasi masalah berkenaan.
Sememangnya berikut dari peringatan dari PKNS itu pihak AJK bertindak bermesyuarat membincangkan kemungkinan mendirikan surau di tapak yang disediakan, namun hasrat mendirikan surau itu kemudiannya terpendam begitu sahaja. Pada kali yang lain timbul hasrat mau mendirikan masjid dan derma pernah dipungut melebihi RM1,000, namun kehendak mendirikan masjid juga dianggap di luar dari kemampuan, lantaran itu rancangan untuk mendirikan surau dihidupkan kembali, namun hasrat itu terpendam kembali.
Rancangan mendirikan Masjid kemudiannya tercetus dari visi dan misi yang mau Bangi sebagai Bandar Ilmu. Perkara ini ditimbulkan ketika Persatuan Penduduk BBB mengadakan Sambutan 30 Tahun BBB. Slogan Bangi Bandar Ilmu diungkapkan. Perisytiharan Bangi Bandar Ilmu ini diresmikan oleh Yang Amat Berhormat Dato` Menteri Besar Selangor Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid bin Ibrahim bertempat di Kolej Universiti Islam Antarabangsa (KUIS) di Bandar Seri Putera, Bangi pada 22 Jun 2008. Dengan pengisytiharaan ini Menteri Besar Selangor itu mengatakan:
``Menerusi pengisytiharan ini juga diharapkan lebih banyak pengisian pelbagai cabang ilmu dapat dirintis. Semoga dengan itu juga ia mampu menjana kehidupan lebih aman, sejahtera dan prihatin di kawasan kejiranan Bangi. Sekalung tahniah kepada Jawatankuasa Bertindak Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Bangi, yang bekerja keras bagi merealisasikan harapan Bangi.``
Digerakkan oleh hasrat bagi meningkatkan keilmuan di Bangi Bandar ilmu, maka dilihat Masjid adalah institusi penting bagi ibadat dan mempertingkatkan ilmu bagi penduduk di Bangi Bandar Ilmu, maka Penulis yang pada masa itu sebagai ADUN Bangi telah menjemput pengerusi-pengerusi  surau-surau  atau wakil-wakil surau-surau pada  4 Februari 2010 ke Surau Al-Umm bagi membincangkan rancangan untuk mendirikan masjid (Masjid al-Umm). Seramai 30 orang telah hadir, termasuklah Pengerusi Persatuan Penduduk BBB pada masa itu, iaitu Dr. Tajul Ariffin Noordin. Dari pertemuan menghasilkan keputusan bagi mendirikan  Masjid al-Umm. Penulis dilantik menjadi Pengerusi jawatankuasa dengan Tuan Haji Mohd. Ghazali Abbas sebagai Timbalan Pengerusi dan Tuan Haji Hussin Yunos sebagai Setiausaha dengan sejumlah jawatankuasa.
Dengan keputusan ini mengakhiri sikap yang tidak jelas sebelum itu sama ada hendak mendirikan surau atau masjid dilokasi tapak lot 51177, Jalan 1/4A, BBB itu. Keputusan adalah merupakan tekanan yang bersifat  dorongan bagi misi dan visi Bangi Bandar Ilmu.

Sekian.