August 16, 2017

PESAN AHMAD BIN `AS*IM AL-ANT*AKI


BBB, 22 Dzul-Kaedah 1438H. =  15 Ogos 2017M. (Selasa):
Antara nama tokoh sufi yang diketengahkan oleh Al-Hujwiri, ialah Ahmad bin `As*in al-Ant*aki, kunyahnya ialah Abu `Ali dan dipanggil juga sebagai Abu `Abdullah, kata Al-Sulami adalah lebh sahih.
Dia adalah berumur panjang dan berkesempatan dengan atba` al-tabi`in, dia  teman rapat bagi Bish bin al-Harith, al-Sari al-Saqt*i dan  adalah murid bagi al-Harith al-Muhasibi  dan dikatakan dia berkesempatan dengan Al-Fudhail bin `Iyadh.
Ibn al-Masruq al-Hariri berkata, berkata Abu `Abdullah Ahmad bin `As*im al-Ant*aqi:
``Qurrat al-`ayn meluaskan dada, menenangkan hati, mengelokkan nafsu,  adalah daripada perkara yang empat: Menerangkan hujjah, sejahtera dengan yang dikasihi, percaya dengan persediaan dan menolong kepada peringkat pengakhiran.``
`Ali bin `Abd al-Rahman al-Zuhd berkata, berkata Ahmad bin `As*im al-Ant*aki,
``Yang terlebih manfa`at bagi akal ialah, apa yang memberi penerangan kepada engkau akan ni`mat Allah kepada engkau, dan meolong engkau mensyukurinya, dan tegak menyanggahi hawa nafsu.``
Dan disoal Ahmad bin `As*im tentang ikhlas, maka katanya, ``Apabila engkau melakukan sesuatu amalan salih, maka engkau tidak suka menyebutnya,  dan  tidak  membesarkan kerana amalan engkau dan engkau tidak menuntut pahala bagi amalan engkau dari seseorang selain daripadaNya, maka inilah ikhlas amalan engkau.``
Berkata Ahmad, ``Semanfaat tawadhu` ialah yang menafikan daripada diri engkau takabbur dan mematikan daripada  diri engkau kemarahan.``
Dan kata Ahmad lagi, ``Semanfaat  ikhlas ialah yang menafikan dari engkau riya`, menghias dan membuat-buat (pura-pura).``
Berkata Ahmad, ``Sebaik-baik faqr, ialah apa yang engkau sendiri menaggung dan dengannya engkau meredhainya.
Dan berkata Ahmad lagi, ``Semanfaat amalan, apa yang selamat dari kekejian dan diterima dari engkau.``
Dan berkata Ahmad, ``Daripada alamat kurang ma`rifat hamba dengan dirinya, kurang  malu dan kurang takut.``
Berkata Ahmad, ``Semudharat orang yang berdosa, ialah amalan taat dengan jahil, dia lebih jahat kepada engkau dengan maksiat secara jahil.``
Berkata Ahmad, ```Adil ada dua, adil secara zahir yang berlaku  antara emgkau dan antara manusia. Dan `adil batin, iaitu apa yang berlaku antara engkau dengan Allah Ta`ala. Jalan keadilan ialah jalan istiqamah dan jalan kelebihan ialah jalan yang fadhilah.``
Berkata Ahmad, ``Yakin adalah cahaya yang dijadikan Allah di dalam hati manusia. Hingga dia menyaksi dengannya perkara-perkara keakhiratan dan mencarikkan dengan kekuatan segala hijab antaranya dan antara perkara di akhirat sehingga dia dia nampak perkara-perkara ini seperti dia menyaksikan baginya.``
Dan berkata Ahmad, ``Apabila engkau diminta kebaikan hati engkau, maka jangan dirosakkan oleh lidah engkau.``
Berkata Ahmad, ``Beramallah seolah-olah bagai tiada orang lain di muka bumi selain daripada engkau dan tiada dilangit seorang selain daripada engkau.``
Dan berkata Ahmad, ``Orang yang berakal siapa yang menggunakan akalnya mengenai suruhan Allah dari segi mau`iz*ah dan mengetahui apa yang memberi mudharat dan manfa`at baginya.``
Kata Abu al-Hawari di Damshiq, aku mendengar Ahmad bin `As*im al-Ant*aki berkata,
``Ini adalah ghanimah yang baru, terimalah apa yang berbaki, Allah mengampunkan engkau yang terdahulu.``
Menurut Ahmad, kefaqiran yang bermanfaat ialah kefaqiran yang engkau pandang mulia dan kefaqiran yang engkau suka,``
Katanya, ``Kehormatan para darwish pada menyangkal sebab-sebab yang remeh. Meyebabkan ia terlindung dari yang hakiki. Dengannya banyak dilakukan perkara yang  tidak memberimanfaat .``
Ahmad lebih banyak memberi tumpuan pada membaiki  diri dalaman seperti kepada persoalan berhubung dengan hati yang dari bersumber ikhlas, Darinya mencirikan amalan apakah dia dilakukan dengan jujur atau sebaliknya dan ianya memberi  kesan dari segi amalan sama ada diterima atau ditolak.
Pendek kata Ahmad,menganjurkan agar dilakukan pemeriksaan terhadap diri,kerana ia sumber bagi segala amalan. Ibarat sungai, jika hulu dan sumbernya jernih dan bersh, maka aliran yang datang darinya juga berkesan sama ada bersih dan jernih.  Ianya mengakibatkan terhadap hasil pekerjaan itu sendiri.
Demikian persoalan-persoalan dibicarakan oleh Ahmad, semoga dapat di manfaat.

Sekian.

August 15, 2017

MANSUR BIN `AMMAR: UNGKAPAN DAN PENDAPAT


BBB,  21 Dzul-Kaedah 1438H. =  14 Ogos 2017M. (Isnin):
Namanya  ialah Mansur bin `Ammar, kunyahnya ialah al-Sariyy, dia adalah berasal dari Marwi, iaitu dari sebuah kampung yang dipanggil (*Dandanaqan), Dan dikatakan juga dia daripada ahli Abi Ward dan ada juga yang berkata dia dari ahli Yushanj. Dia adalah seorang wa`iz yang petah bercakap dan elok kalamnya. Sungguhpun dia dikira pengikut madzhab di Iraq, tetapi dia juga diterima baik di Khurasan. Dia mendalam di dalam keilmuan al-kalam, Hadith, fiqh dan mu`amalat.
Mansur berada di  dalam sanad Hadith kepada Rasulullah s.a.w. sebagaimana disebut oleh Al-Sulami di dalam Tabaqat al-Sufiyyah – sebuah riwayat dan Hadith yang panjang,
Berkata  Mansur, ``Suka engkau akan ma`siat, boleh membawa engkau kepada ma1`siat.``
Dan berkata Mansur, ``Siapa yang mengalami musibah di dunia, boleh menyedarkan dirinya dan agamanya.``
Katanya lagi, ``Siapa yang sebok terhadap manusia boleh melalaikannya dari mengingati Allah.
Berkata Mansur kepada seorang yang kembali kepada melakukan kesalahan selepas taubatnya, ``
``Mengapa aku tidak lihat engkau kembali dari jalan akhirat, melainkan keliaran, mungkin kurang menurut jalan yang sepatutnya.``
Berkata Mansur kepada seorang lelaki:
``Tinggalkan dari buruk sangka, engkau rehat dari dukacita, dan jagalah lidah engkau, engkau rehat dari memohon keuzuran.
Katanya,
Berkata Mansur, ``Manusia terbahagi dua, yang berhajat kepada Allah. Dia berada pada darjat yang tinggi menurut lidah shari`at dan yang tidak berhajat kerana tidak melihat bahawa Dialah sebenarnya mencipta makhluk dan menyediakan rezeki dan kebahagiaan. Sebenarnya pada hakikatnya dia berhajat kepadaNya di dalam keengganannya.``
Berkata Mansur, ``Maha Suci Allah yang menjadikan hati kalangan `arifin sebagai wadah mendzikiri Allah, dan hati ahli-ahli dunia yang bersifat tamak, dan hati para zahidin wadah bagi bagi tawakkal, dan hati para fuqara` sebagai wadah bagi qana`ah dan hati mereka yang bertawakkal wadah bagi redha.``
Berkata Mansur, lelaki terbahagi dua:
Yang `arif dengan dirinya, maka dia bekerja bagi kepentingan dirinya dan yang `arif dengan Tuhannya, maka dia bekerja bagi berkhidmat kepadaNya dengan ibadatnya dan keredhaannya.``
Berkata Mansur, ``Sebaik-baik manusia ialah hamba yang tawadhu` dan tidak membesar diri. Dan sebaik-baik pakaian bagi `arifin ialah taqwa. Firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan pakaian taqwa itu lebih baik.`` (Al-A`raf: 26).
Dan berkata Mansur, ``Selamat nafsu ialah dengan mencanggahinya dan balanya ialah dengan mengikutinya.
Mansur menyebut bahawa Tuhan tentukan fungsi bagi setiap anggota diri,misalnya,
Tangan menangkap atau menggenggam
Kaki adalah untuk berjalan
Mata untuk melihat,
Telinga untuk mendengar
Tetapi berlainan dengan hati, bahawasanya tiada penentuan. Dia baik jika di dalam didikan yang baik dan jahat dengan didikan yang jahat. Dia oleh  berisi hikmat, tetapi juga boleh berisi hasad, dia patuh dan boleh jadi juga menentang. Dia boleh berada di dalam tenang dan boleh garang. Hati (bermaksud kombinasi antara nafsu, akal dan roh – Al-Ghazali) boleh dididik  dengan sifat-sifat mahmudah yang boleh membijaksanakan dan boleh bersifat dengan sifat mazmumah  yang boleh merosakkan. Sebab itu mendidik hati persoalan penting di dalam menjayakan seseorang atau merosakkan.
Lantaran itu kata Mansur:
``Hati hamba semuanya bersifat rohaniah, apabila dimasuki syak dan waswas, menegahnya dari sifat rohaninya.
Sebab itu hati hendaklah dididik hingga berada di peringkat kerohanian tinggi.
Dan berkata Mansur,
``Bahawasanya hikmat diungkap oleh hati kalangan `arifin dengan lidah yang benar, dan di dalam hati orang yang zahidin dengan lisan membesarkan keagungan Ilahi, dan dalam hati kalangan `ubbad dengan lisan taufiq dan dalam hati para murid dengan secara berfikir dan dalam hati para `ulama` dengan lisan dzikir.
Demikian ungkapan dan luahan pendapat Mansur bin `Ammar untuk dihayati dan dipelajari.

Sekian.

August 14, 2017

HAMDUN AL-QAS*S*AR: `IZZAH ISLAM DAN KEREDHAAN TUHAN MENJADI TUJUAN


BBB, 13  Dzul-Kaedah 1438H. = 06 Ogos 2017M. (Ahad):      
Nama lengkapnya ialah Hamdun bin Ahmad bin `Imarah atau Salih al-Qas*s*ar al-Naisaburi, Shaykh Ahli al-Malamah di Naisabur. Dia bersahabat dengan Salma al-Barusi, Abu Turab al-Nakhshabi dan `Ali al-Nas*r  Abadzi.  Dia adalah seorang yang `alim di dalam bidang fiqh dan dia mengikut madzhab al-Thauri  dari segi fiqh. Dia adalah murid al-Thauri. Dari segi tasawuf dia adalah murid bagi Abu Turab al-Nakhshabi dan `Ali Nashr Abadzi dan dari segi  t*ariqat adalah t*ariqat yang dia khas dengannya dan tidak ada  sahabat yang mengambil tariqatnya darinya, kecuali `Abdullah bin Muhammad bin Munazil  sahabatnya.
Abu Salih Hamdun meninggal pada 271H. di Naisabur dan dikebumikan diperkuburn al-Hirah.
Hamdun disanadkan dengan sanad Hadith:
Bercakap kepadaku bapaku, r.h.a. berkata, bercakap kepada kami `Abdullah bin Muhammad bin Munazil, bercakap kepada kami Hamdun bin Ahmad al-Qas*s*ar, bercakap kepada kami Ibrahim al-Zuwwad, bercakap kepada kami anak Mumayyiz daripada al-A`mash daripada Sa`id bin Abdullah daripada Abi Marwah al-Aslami berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Dua kaki hamba tidak bergerak pada hari kiamat hingga dia disoal tentang empat perkara,
 tentang umurnya pada apakah yang dihabiskan,
tentang jasadnya kepaa apakah telah digunakan
tentang hartanya dari manakah didapatinya, dan menggunakannya, dan
tentang ilmunya dan apa yang diamalnya.``
Mendengar `Abdullah bin Muhammad bin Munazil berkata,, ditanya Hamdun al-Qas*s*ar:
``Bila harus seseorang itu bercakap kepada manusia ?`` Katanya,
``Apabila nyata baginya, dia menunaikan fardhu dari kefardhuan Allah Ta`ala sebagaimana diketahuinya, apabila dia takut seseorang jatuh ke dalam bid`ah, dan
Mengharap Allah menjayakannya daripadanya.``
DIkatakan bagi Hamdun,  ``Mengapakah kalam orang-orang salaf lebih bermanfaat daripada kalam kita ?``Katanya, ``Kerana mereka itu bercakap perkara-perkara yang memuliakan Islam, mejayakan diri dan mendapat keredhaan Al-Rahman dan kita bercakap untuk kemuliaan diri, menuntut dunia dan kerana penerimaan makhluk.``
Muhammad bin Ahmad bin Munazil berkata, kataku kepada Abi S*alih al-Hamdun, ``Beri wasiat kepadaku,`` maka katanya, ``Jika engkau mampu, bahawa jangan engkau marah tentang sesuatu daripada dunia, maka lakukanlah.``
`Abdullah bin Muhammad bin Munazil berkata, `aku mendengar Hamdun berkata, ``Siapa yang berpagi-pagi tanpa masalah, dalam mencari makanan yang halal dan memberi perhatian apa yang diketahui ilmu berkenaannya, maka kebajikan baginya, kerana menyenangkan sesuatu.
Berkata Hamdun kepada sahabat-sahabatnya;
Aku berpesan kepadmu dua perkara, bersahabatlah dengan `ulama dan dan berwaspaa dari mereka yang jahil.``
Kata Hamdun, Siapa yang bersusah payah menuntut dunia daripada akhirat, maka menunjukkan dia sama ada dunia atau akhirat.
Berkata Hamdun, ``Siapa yang melihat pada perjalanan salaf, dia mengetahui tentang taqsirnya dan ketinggalan kedudukannya dari kalangan al-rijal.``
Disoal Hamdun tentang zuhud,  katanya,
``Zuhud, pada pendapatku, tidak bergantung pada yang ada pada tangan engkau, tetapi bergantung pada tangan Tuan Engkau (Allah).``
Berkata Hamdun, ``Daripada kelalaian hamba, dia cuai daripada perkara yang diperintah Allah kepada siasah dirinya.``
Berkata Hamdun, ``Perhatikan dunia, hingga engkau tidak membesarkannya pada perhatian engkau tentang ahlinya dan yang memilikinya.``
Berkata Hamdun, ``Indahnya faqir pada tawadhu`nya, dan apabila dia takabbur dengan kefakirannya, maka hilanglah  kefakirannya dengan takabburnya.``
Berkata Hamdun, ``Apabila engkau pastikan tentang kebaikan seseorang, maka lazimkan diri dengannya semoga engkau mendapat sama keberkatan dari amalannya.``
Demikianlah kata-kata dan wawasan-wawasan Hamdun al-Qas*s*ar yang mendalam dari segi ilmu akidah dan juga di dalam bidang fiqh. Kata-katanya  menjaga dari semua aspek, sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Sebagaimana disoal kepada Hamdun, ``Kenapa orang-orang dulu lebih berkesan dari menyampaikan dakwah. Menurutnya, kerana mereka memetingkan izzah dan kemuliaan Islam dan mencari keredhaan Ilahi, dan kita mungkin lebih mencari atau menjaga kepentingan diri, maka hilang keberkatan dan tidak sampai kepada  apa yang sepatutnya  dari Ilahi.


Sekian.

August 13, 2017

ABU HAFS* AL-NAISABURI: PENDAPAT-PENDAPATNYA YANG BERNAS


BBB,  18 Dzul-Kaedah 1438H. = 18 Ogos 2017M. (Sabtu):
Nama lengkap bagi  Abu Hafs+ al-Naisaburi, ialah `Amru bin Salim dan dikatakan baginya `Amru bin Salamah. Ini dikatakan lebih asah.  Dia adalah ahli kariah yang dipanggil kurdabadz, iaitu kampung ke pintu masuk bandar Naisabur, apabila engkau keluar untuk ke Bukhara.
Dia bersahabat dengan `Ubaidallah bin Mahdi al-Abiwardi dan `Ali Nas*r Abadzi dan berkawan dengan Ahmad bin Khadhrawayh. Dia adalah antara imam dan pemimpin. Cenderung kepadanya  Shah bin Abi Shuja` al-Karmani dan Abu `Uthman Sa`id bin Ismail. Dia meninggal tahun 270H. Ada yang mengatakan tahun 267H. Wallahu a`lam.
Berkata  Abu Hafs:
``Orang yang melakukan dosa bagai mendekati kekufuran, sebagaimana orang yang sakit mendekati kematian``
Berkata Mukhannas al-Jallab, ``Aku bersahabat dengan Abi Hafs*  selama dua puluh dua tahun, aku tidak melihatnya dia menzikiri Allah dalam keadaan lalai dan cuai, apa yang didzikirkan  adalah atas jalan hadhir, membesarkan dan menghormati dan apabila dia mendzikiri Allah berubah keadaannya. Ini adalah dilihat siapa yang menghadhirinya.``
Adalah dikatakan, Muhammad bin  Bahr al-Sajini, saudara Zakariyya berkata, ``Adalah aku takut akan kefakiran, sedangkan aku memiliki harta. Maka berkata kepadaku  Abu Hafs* pada suatu hari,``Jikalau Allah menghendaki engkau menjadi faqir, tidak ada yang dapat menegahkan engkau, maka hilang dariku takut kefakiran sama sekali.``
Dan berkata Abu Hafs*, ``Faqir yang sebenarnya ialah yang pada setiap waktu dengan hukumnya, maka bila datang warid kepadanya, maka dia sebok dengan hukumnya, menolak dan menafikannya.``
Dan berkata Abu Hafs*,  ``Alangkah mulia faqir kepada Allah, dan hina faqir dengan pengaduan. Alangkah indah yang istighna dengan Allah dan alangkan kejinya yang mengharapkan yang lain.
Aku mendengar Datukku r.h.a. berkata, ``Adalah Abu Hafs* apabila ia marah dia bercakap secara akhlak yang baik, dan apabila reda kemarahannya dia kembali dengan pengajarannya (hadithihi).
Berkata Abu al-`Abbas al-Dinauri, berkata Abu Hafs*, Tidak masuk ke dalam diri haqq dan batil semenjak aku mengenal Allah.``
Berkata Muhammad bin Ahmad bin Hamdan, aku mendengar bapaku berkata, aku mendengar Aba Hafs* berkata, ``Aku meninggalkan amalan, kemudian aku kembali kepadanya,kemudian amalan meninggalkan daku, maka aku kembali  kepadanya.
Mahfuz* bin Mahmud berkata, aku mendengar Aba Hafs* berkata,
Kemuliaan (al-karam) ialah mencampakkan dunia kepada orang yang berhajat kepadanya dan menerima Allah kerana engkau berhajat kepadaNya.``
Bekata Abu Hafs*, ``Barang siapa meneguk gelas kecintaan dia mengalami kemabukan, dia tidak pulih melainkan dengan mushahadah dan pertemuan.``
Berkata Abu Hafs*, Apabila engkau melihat yang bercinta tenang lenang, ketahuilah bahawasanya dia didatangi kelalaian, kerana yang bercinta tidak berada di dalam ketenangan, bahkan mengocaknya oleh kedekatan dan kejauhan, pertemuan dan halangan.``
Dan berkata Abu Hafs*,
``Tasawuf kesemuanya adab, bagi setiap waktu ada adab, dan tiap maqam ada adab, siapa yang melazimi adab-adab bagi waktu-waktu, dia sampai taraf al-rijal. Siapa yang mencuaikan adab, dia jauh dari apa yang disangkanya dekat. Dan ditolak dari harapannya diterima.``
Abu `Amrin bin Hamdan berkata, aku mendapati di dalam kitab bapaku, berkata Abu Hafs*,
``Hal tidak berpisah dari ilmu dan tidak menyertai kata.``
Berkata Abu Muhammad bin al-Murta`ish, aku mendengar Aba Hafs* berkata,
``tidak perlu dipanggil pemurah, jika dia menyebut-nyebut tentang pemberian, atau terlintas dihatinya (sebagai pemberi).
Abu Hafs* disoal tentang hukum kefakiran dan adab-adab terhadap para fuqara`, katanya:
Menjaga kehormatan orang-orang tua,, elok pergaulan dengan teman-teman, nasihat kepada anak-anak kecil, meninggalkan perbalahan tentang rezeki,, selalu berwaspada, jauhi dari kikir,, tinggalkan  dari bersahabat dengan yang tidak memberi kebaikan dan sentiasa bertolong-tolongan bagi kepentingan dunia dan akhirat.``
Berkata Abu Hafs*, ``Elok adab pada zahir menandakan elok adab pada batin. Kerana Nabi s.a.w. bersabda bermaksud, ``Jikalau khusyuk hatinya nescaya khusyuklah anggotanya.
Begitu istimewa dan mulianya Abu Hafs. Kata-katanya sangat bernas.  Di dalam hal ini kita kurang setuju dengan apa yang ditampilkan oleh Al-Hujwiri, bahawa kononnya Abu Hafs dikatakan pernah bercinta dengan seorang wanita, bagi menghasilkan hasratnya dia meminta pertolongan dengan seorang Yahudi di Naisaburi. Pertolongan bersyarat bahawa Abu Hafs* dikehendaki meninggalkan solat 40 hari dan tidak berdzikir mengingati Tuhan (diikuti) dan seterusnya. Contoh yang sedemikian , walaupun mungkin secara kreatif adalah tidak manis bagi seorang tokoh sufi. Jika pun sebenarnya berlaku, maka menutup keaiban itu lebih baik dari mendedahkan ! Mungkin perkara seperti ini dan seumpamanya pada bahagian yang lain sengaja disabotaj oleh pihak-pihak tertentu – Musuh).
Kita berharap ia bukan sebenarnya berlaku kerana ia mencacatkan imej Abu Hafs, yang sebenarnya tidak disebut perkara sedemikian – Contoh tiada di dalam al-Tabaqat oleh al-Sulami.

Sekian.

August 12, 2017

ZAKARIYYA YAHYA BIN MU`ADZ AL-RAZI: PENDEKATAN HARAP


BBB, 18 Dzul-Kaedah 1438H. = 1`1 Ogos 2017M. (Juma`at):
Secara penuhnya tokoh yang dibicarakan oleh Al-Hujwiri, namanya  ialah Abu Zakariyya Yahya bin Mu`adz bin Ja`far al-Wa`idz al-Razi. Beliau membina pendapat khusus tentang Al-Raja` (Harap) .
Al-Raja`                termasuk di bawah Hal. Begitu juga khauf termasuk di bawah hal. Bagaimana pun dilihat dari skema hal, ianya masih berada pada tahap bawah, antara perjalanan hal dari taubah kepada mahabbah.
Raja` adalah sesuatu yang mulia, kerana di dalam raja` ada elemen tafa`ul  yang menyangka baik terhadap Allah bagi jiwa yang mendekatinya. Ini dapat difahami dari firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah dan Hari kiamat. `` (Al-Ahzab: 21).
Kerana adanya harapan baik terhadap Tuhan, maka bagi mencapai harapan ini membawa yang raja` beramal dengan amalan yang baik, iaitu dengan membuat perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara yang dilarang. Ini sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
``Siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, maka dia hendaklah beramal dengan amalan yang salih dan tidak menshirik dengan ibadatnya akan Tuhannya dengan sesuatu.`` (Al-Kahfi: 110).
Jadi raja` dengan tafa`ul yang baik membentuk jiwa yang baik. Raja` biasanya disertai dengan khauf (takut) sebagai pengawasan terhadap diri agar tidak melakukan kesaalahan. Ini sesuai dengan firman Allah yang bermaksud:
``Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabNya.`` (Al-Isra`: 57).
Jadi Yahya Zakariyya al-Razi mengambil pendekatan jalan `al-raja` - Jalan Harap yang antaranya dengan jalan ibadat sebagai peneguhan yang mendalam.
Katanya, Harap disertai dengan khauf (takut). Tambahnya, ``Tidak seharusnya meninggalkan ibadat di dalam harap, jika berlaku, maka ianya adalah jalan yang sesat.``
Takut dan harap menurut Yahya Zakaiyya ialah dua sokongan yang kukuh mengukuhkan.
Takut, ialah dengan melakuklan ibadat dan harap ialah jalan yang dapat mendekatkan diri dengan Tuhan.
Al-Raja` mempunyai beberapa  bahagian:
Iaitu raja` pada Allah,
Raja`` pada kelawasan rahmat Allah, dan
Raja` pada mengharapkan pahala daripada Allah.
Raja` berdekatan dengan khauf dan kahuf adalah lawan bagi mahabbah. Sebelum tiba kepada mahabbah, adalah terlebih dahulu melalui  khauf. Dengan rasa khauf menggerakkan seseorang ke arah ketaatan dengan sepenuhnya
Firman Allah bermaksud:
``Mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan.`` (Al-Nur: 37).
Adalah dikatakan alamat khauf adalah, bergoncang hati dengan sangat takut.
Sesungghnya takut dan harap adalah dua mekanisme seimbang yang menggerak manusia kehadapan. Di dalam kehidupan banyak perkara yang menakutkan dan sebanyak itu pula harapan.
Takut dari kekurangan rezeki bagi diri dan keluarga bagi menghadapi kehidupan. Firman Allah bermaksud:
``Selagi kami akan uji mereka dengan ketakutan, kelapana dan kekurangan harta, kematian dan kekurangan hasil buah-buahan dan berilah khabar gembira bagi mereka yang sabar. (Al-Baqarah: 155).
Dengan ketakutan ini menggerakkan manusia berusaha dan bekerja degan mendapatrezeki bagi diri dan keluarga.
Dengan takut diri ketinggalan menggerakkan manusia belajar, kerana dengan ilmu adalah menjadi kunci kejayaan. Lantaran itu menggerakkan ibu bapa dan mereka yang berkesedaran belajar. Mereka dari berbagai peringkat belajar bagi mendapati ilmu, tanpa ilmu sukar mendapat peluang bekerja bagi mendapat rezeki dan kemajuan. Tanpa ilmu tiada pengusaha yang dari usaha berkenaan memberi peluang bagi ramai pihak mendapatkan pekerjaan.
Demikianlah di dalam bidang ibadat dan kerohanian takut dan harap mempunyai peranan yang penting di dalam membentuk jiwa dan perabadi seseorang. Takut menggerakkan seseorang belajar dan mematuhi perintah Allah. Takut juga membentuk peribadi mulia bagi seseorang. Takut dan harap menggerak seseorang membuat amalan kebajikan dan kebaikan, semoga dengannya mendapt gabjaran dari Tuhan
Takut kepada seksaan neraka  dan mengharapkan syurga, menggerakkan seseorang beribadat dan menjaga diri dengan akhlak-akhlak terpuji an mengharapkan keredhaan Ilahi,  seterusnya mendapat ganjaran yang baik – syurga di akhirat nanti.
Demikian pendekatan `Harap` oleh Abu Zakariyya Yahya bin Mu`adz al-Razi.

Sekian.

August 11, 2017

ABU TURAB AL-NAKHSHABI: MISTRI DAN KATA-KATA BERNASNYA


BBB, 17 Dzul-Kaedah 1438H. = 10 Ogos 2017M. ( Khamis):
Al-Hujwiri turut mensenaraikan sufi Abu Turab al-Nakhshabi. Nama lengkapnya ialah Abu Turab `Askar bin al-Hus*ayn al-Nakhshabi al-Nasafi. Dia juga  dipanggil `Askar ibn Muhammad bin Hus*ayn.  Salah seorang sufi di Khurasan, terkenal sebagai seorang yang murah hati, zuhud dn salih. Dia adalah pengembara fizikal dan rohani. Dia mengembara merentasi padang-padang pasir dan terlepas dari hal-hal dunia.
Dia berpegang pada tawakkal sepenuhnya. Ini tercermin dari  kata-katanya, bahawa,
``Makanan darwish adalah dari rezeki apa yang didapati,
Pakaiannya ialah apa yang meliputi diri dan rumahnya adalah di mana dia berhenti ! ``
Menurutnya tiga perkara inilah yang memasyghulkan kehidupan manusia di dunia ini. Kita perlu memudahkannya.``
Baginya  yang dipentingkan makanan rohani dari biji-biji cinta, pakaiannya ialah pakaian taqwa dan rumah baginya seluruh permukaan bumi yang layak baginya sujud kepada Ilahi ~!.
Pengembaraannya bagai tiada terhenti, hingga dia terpacak berdiri kaku di padang pasir Basrah mengarah kiblat sedang di tangannya tongkat, bagaikan dia tak peduli pada kematian bagi meneruskan perjalanannya. Bertahun dia berdiri tegak sedemikian. Anihnya tiada sebarang binatang buas berani mendekatinya. Gelaran al-Turab, tanah adalah tepat dengan  kehidupannya bergelumang di atas tanah dan dia mengakhiri hayat di atasnya.
Berhubung dengan Abu Turab al-Nakhshabi, kata Abu  `Abdullah al-Jala`,
``Aku menemui enam ratus shaykh, aku tidak kekal bersama mereka itu, melainkan empat. Kehadapan  daripada mereka itu ialah Abu Turab al-Nakhshabi. Dia meninggal di padang pasir – tidak disentuh binatang buas. Tarikh meinggalnya  tahun 245H.
Abu Turab berada di dalam sanad Hadith:
Mengkhabarkan kami Muhammad bin Ahmad bin Paris al-Hafiz* al-Baghdadi berkata, bercakap kepada kami `Abdullah bin Muhammad bin Ja`far al-As*bahani berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin `Abdullah bin Mus*`ab, bercakap kepada kami Abu Turab `Askar bin Hus*ayn, bercakap kepada kami Muhammad bin Mumayyiz, bercakap kepada kami Muhammad bin Thabit, bercakap kepada kami Shurayk daripada al-A`mash daripada Abi Sufyan daripada Jabir berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksudd:
``Jangan kamu memaksa yang sakit dari kalangan kamu, makan dan minum, kerana Tuhan kamu memberi mereka makan dan minum.``
Berkata Ya`qub bin al-Walid, aku mendengar Abu  Turab berkata,
``Wahai manusia kamu mengasihi tiga perkara, dan dia bukan bagimu, emgkau suka kepada al-nafs dan dia bagi Allah, dan engkau suka kepada roh, dan dia bagi Allah dan engkau suka kepada harta dan harta diwarisi. Dan kamu menuntut dua perkara, dan kamu tidak mendapatinya, iaitu gembira dan rehat. Keduanya di dalam syurga.``
Katanya, berkata Abu Turab, `` Semulia-mulia hati ialah hati yang hidup dengan cahaya kefahaman tentang Allah Subhanahu wa Ta`ala.``
Dan berkata Abu Turab lagi, ``Sebab yang boleh menyampaikan kepada Allah tujuh belas darajat,
Paling dekat menerima permohonan dan paling  tinggi ialah tawakkal kepada Allah dengan hakikatnya.``
Dan berkata Abu Turab, ``Tidak ada perkara yang boleh memberi manfaat bagi kebaikan diri dari memperbaiki lintasan di dalam hati.``
Dan berkata Abu Turab sebagaimana telah disebutkan di atas bahawa,
``Bagi faqir (darwish), makanannya apa yang ada (didapati), pakaiannya apa yang meliputi badannya dan kediamannya di mana saja dia berada.``
Dan berkata Abu Turab, ``Apabila benarlah pekerjaan hamba, maka dia mendapat kemanisan amalnya sebelum pun dia memulakan amalannya.``
Dan berkata Abu Turab, ``Siapa yang bersungguh tumpuan kepada Allah dia mendapat balasan pada waktu itu juga.``
`Ali bin Hussain al-Tamimi berkata, dia mendengar Abu Turab berkata, ``Tawakkal memberi ketenangan hati di dalam mendepani Allah Ta`ala.``.
Berkata Abu Turab, ``Hakikat kaya engkau tidak perlu kepada orang yang seperti  dengan  engkau, dan hakikat faqir engkau berhajat kepada siapa yang berhajat seperti engkau.``
Dan berkata Abu Turab, ``Yang menegah para siddiqin mengadu kepada yang lain daripada Allah, kerana takut kepada Allah `Azza wa Jalla.``
Dan berkata Abu Turab, ``Jagalah amalan engkau,kerana ia adalah mukadimah bagi sesuatu, siapa yang sah amalannya, sahlah selepasnya dari perbuatan dan ahwalnya.``
Berkata Abu Turab
Ditanya Abu Turab, apakah kunci qadar ? Maka katanya, Redha dengan apa yang berlaku kepadanya pada setiap waktu yang sebab-sebabnya adalah secara ghaib.``
Demikianlah mistri  dan  kata-kata bernas Abu Turab yang dapat direnungi..

Sekian.

August 10, 2017

ANTARA DIPERSOAL DAN SESUAI DINISBAHKAN KEPADA AHMAD BIN KHADHRAWAYH


BBB, 16 Dzul-Kaedah 1438H. =  09 Ogos 2017M. (Rabu):
Antara watak yang ditampilkan oleh Al-Hujwiri dalam Kashfu al-Mahjub ialah Ahmad bin Khadhrawayh al-Balkhi, kunyahnya ialah Abu Hamid. Dia adalah dari kalangan shaykh Utama di Khurasan. Dia bersahabat dengan Abu Turab al-Nakhshabi dan Hatim al-As*amm. Dia pergi menemui Abu Yazid al-Bist*ami seorang Shaykh Khurasan terkenal dan dia pergi ke Naisaburi kerana menziarah Abu Hafs* al-Naisaburi.
Abu Hafs* pernah ditanya, ``Siapa pada pendapatnya shaykh terpenting  dari generasi zamannya. Dia menjawab,
``Aku tidak melihat seseorang yang lebih tinggi himmah dan tidak ada yang lebih benar dari segi hal lain  dari Ahmad bin Khadhrawayh. Dia meninggal pada tahun 240H.
Al-Hujwiri membicarakan Ahmad Bin Khadhrawayh secara bercerita, kononnya puteri bagi seorang Amir di Balkh bernama Fatimah, insaf dan ingin taubat dari kehidupan berpoya-poyanya  selama ini dia ingin bertaubat dan memerlukan seorang suami untuk membimbingnya. Melalui perutusan yang dihantar oleh Fatimah kepada Ahmad bin Khadhrawayh yang diketahuinya seorang yang wara`, meminta Ahmad bin Khdhrawayh meminangnya. Tetapi permintaan Fatimah ditolak oleh Ahmad bin Khadhrawayh. Fatimah tidak berputus asa, Fatimah menghantar lagi perutusan dan mengingatkan Ahmad bin Khadhrawayh, betapa balasan di akhirat orang yang enggan menunjuk jalan dan membiarkan orang dalam kesesatan.
Dengan ingatan itu Ahmad bin Khadhrawayh insaf dan menghantarkan rombongan meminang dan diterima oleh bapa Fatimah dan mereka berkahwin. Selepas berkahwin mereka berdua mengasingkan diri dari masyarakat.
Pada satu masa Ahmad bin Khadhrawayh melawat Bayazid dengan ditemani sama  isterinya Fatimah. Yang mengejutkan Ahmad ialah apabila berdepan dengan Bayazid Fatimah menanggalkan tudungnya dan bercakap secara bebas dengan Bayazid. Ini menjadikan Ahmad cemburu terhadap isterinya. Isterinya menjawab bahawa dari segi fizikal bahawa diri Fatimah adalah milik Ahmad bin Khadhrawayh, tetapi dari segi rohani Bayazid sama dengan keinginannya  dalam menuju Tuhan. Walau bagaimana pada satu pertemuan lain Bayazid menanya Fatimah tentang tangannya yang diwarnai dengan inai.  Ini menunjukkan Bayazid mulai beri perhatian terhadap Fatimah, maka mulai dari masa itu Fatimah memutuskan hubungan dengan Bayazid dan mereka tidak menziarahinya lagi.
Cerita di atas walaupun mungkin dikreatifkan terasa tidak cocok dengan suasana ketasawufan. Pertama Fatimah dan juga Anmad dipersoalkan dari segi Islam yang membiarkan isteri melebihi dari ciri akhlak keislaman. Cerita berkenaan juga merendahkan Bayazid sendiri yang tidak sepatutnya diceritakan sedemikian.
Satu lagi cerita atau anekdot boleh dipersoalkan bahawa selepas itu Ahmad dan isterinya Fatimah berpindah dan tinggal di Naisabur. Mereka disenangi oleh shaykh-shaykh di Naisabur.
Adalah diberitakan bahawa tokoh sufi Yahya bin Mu`adh al-Razi  mau melawat Naisabur dalam perjalanannya dari Rayy ke Balakh. Ahmad dan isterinya berbincang, bagaimanakah untuk menghormati kehadiran shaykh berkenaan. Mereka bercadang sembelih lembu dan biri-biri  sebagai jamuan shaykh dan tetamu—tetamu dari kalangan shaykh. Fatimah juga mencadangkan agar disembelih keldai ? Ahmad bertanya apa tujuan menyembelih keldai, Fatimah menjawab
Dalam jalanan  ada anjing-anjing yang juga perlu diberi makan. Maksudnya mereka yang bukan dari kalangan shaykh-shaykh. Sekali lagi cerita ini, walaupun mungkin bersifat kreatif –  sebenar tidak manis dari segi akhlak apa lagi dari tasawuf, iaitu merendahkan satu pihak yang tidak sesuai dari segi kesufian. Apalagi dalam majlis kesufian biasanya tidak  dipentingkan dari segi makan. Pokoknya cerita atau anekdot sedemikian kurang cocok sebagai anekdot kesufian.
Ini berlainan dengan  satu cerita lagi dibawa oleh Al-Hujwiri, bahawa seorang faqir darwish telah menjemput seorang kaya berbuka puasa Ramadhan di rumahnya. Orang kaya itu menghormati jemputan darwish berkenaan. Makanan yang disediakan oleh darwish berkenaan untuk berbuka hanyalah sebuku roti kering. Mereka berbuka tanpa aduan dan bersolat bersama. Selepas pulang ke rumah, orang kaya berkenaan telah menghantarkan seuncang  dinar ke rumah darwish, namun pemberian oang kaya tersebut ditolak dengan baik oleh darwish tersebut.
Berbanding dua anekdot di atas, maka cerita darwish dengan orang kaya adalah sesuai dengan jiwa dan suasana ketasawufan.
Selain daripada anekdot yang dikaitkan dengan Ahmad banyak riwayat  yang berhubung dengannya. Ahmad diriwayatkan berkata antaranya,
``Dalam kemerdekaan (al-hurriyyah) sempurnanya`ubudiyyah dan dalam mentahqiqkan  `ubudiyyah sempurnanya kemerdekaan.``
Kata Ahmad, ``Sabar ialah bekalan orang yang dalam keadaan tertekan, dan redha ialah bekalan bagi `arifin.``
Dan katanya, ``Siapa yang sabar dengan kesabaran, maka dialah orang sabar, tetapi bukan sabar dan bersamanya  aduan.``
Kata Ahmad, ``Siapa yang berkhidmat kepada para fuqara`, dia dimulia dengan tiga perkara, iaitu tawadhu`, elok adab dan murah hati.``
Kata Ahmad, hakikat ma`rifat ialah, cinta dengan hati, menyebut dengan lisan dan memutus himmah daripada  sesuatu  yang lain dariNya.``
Dan Ahmad disoak, ``Apakah perkara yang lebih afdhal ?``. Katanya, Menjaga rahsia (al-sirr) daripada berpaling kepada sesuatu  lain daripada Allah.``
Demikian antara yang dipersoal dan yang sesuai dinisbahkan kepada Ahmad bin Khadhrawayh.

Sekian.